Bahçelievler ADSM Personelinin Afete Hazırlık Eğitimi


Kurumsal düzeyde afet hazırlık çalışmaları afet sonrası hizmet sürekliliğinin sağlanması için yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Özellikle sağlık kuruluşlarının afet mağduru olmaları durumunda bile halkın bu kuruluşlardan hizmet talep etmeye davam edecekleri ve hatta bu talebin normal zamanlara göre daha fazla artacağı gerçeği, afetlere hazırlık sağlık sektöründe görev alan kurumlar için öncelikle yerine getirilmesi gereken sorumluluk olmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bu sorumluluğun gerekliliği olarak afete hazırlık çalışmalarını en üst seviyeye çıkarabilmek için Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak bir çalışma başlatmıştır. Çalışma kapsamında Bahçelievler ADSM'de görevli tüm personeli olası afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında yapması gerekenler hakkında bilgilendirildiği bir eğitim gerçekleştirilmiştir. 

123.jpg

güncelleme: 22.11.2017 16:02