Büyük Yatırımların Etkisindeki Yaşam Çevrelerinde Afet Risk Yönetişimi ve Sürdürülebilirlik Projesi Teknik Gezisi


​İstanbul Aydın Üniversitesi yürütücülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi, Arnavutköy İlçe Belediyesi, İstanbul Yeni Havalimanı İşletmeleri (İGA) işbirliğinde ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin danışmanlığını üstlendiği 1003 kod çağrısı ile TUBİTAK başvurusu yapılan Büyük Yatırımların Etkisindeki Yaşam Çevrelerinde Afet Risk Yönetişimi ve Sürdürülebilirlik Projesinin uygulama alanına yönelik teknik gezi gerçekleştirdik. Arnavutköy Belediyesi’nin organize ettiği teknik geziye proje danışmanları ve proje ekibi katıldı. İstanbul Yeni Havalimanı’na yönelik incelmelerin gerçekleştiği teknik gezide ayrıca Kanal İstanbul ve Kuzey Marmara Otoyolu projelerinin etki alanları da gözlemlendi. Hazırlanan proje üst düzey ve yerel planlama ve yatırım kararlarıyla bunların doğurduğu bütüncül risk yönetişimi ve fırsatların belirlenerek, mekânsal gelişim süreci içerisindeki kritik dönüm noktalarını ortaya koymak ve yerleşmelerin fiziksel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirlik, afetlere karşı dirençlilik koşullarını sağlama, çevre ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde öneriler geliştirmesini amaçlamaktadır. 


Teknik Gezi.jpg

güncelleme: 13.4.2019 16:32