Afetlerin Sosyal, Ekonomik Etkileri ve Afetlerde Gönüllülük Semineri


Türkiye deprem hareketliliği yüksek olan bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu nedenle tarihte pek çok depremin olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. Ancak ülkemiz coğrafyasında tarih boyunca gerçekleşen bu depremler bilinen sonuçları ve sonrası yürütülen iyileştirme çalışmaları bağlamında 17 Ağustos 1999 Depremi'ne kadar afetlere yönelik hazırlık çalışmalarında köklü bir algısal değişikliğe neden olmamıştır. Sanayileşme ve nüfusun yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşen 17 Ağustos Depremi ülkemizi daha geniş bir yelpazede etkilemiştir. Yüksek oranda can kaybı ve yaralanmaların haricinde ülke ekonomisine ağır bir darbe vurmuş, deprem bölgesinde pek çok iş yerinde üretim dört aya kadar durmuş, GSMH'da %6.4 lük bir gerilemeye neden olmuştur.

17 Ağustos 1999 Depremi sonrası yaşanan tüm bu deneyimler afet sonrası müdahale yaklaşımı yerine afet öncesi risk azaltma faaliyetlerinin yürütülmesi gerekliliğini öne çıkarmıştır. Dünyada da Modern Afet Yönetimi olarak uygulanmakta olan bu yaklaşımda risk yönetimine yatırılacak her bir doların kriz zamanındaki yedi dolarlık zararı önlediği hesaplanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak yarının iş dünyasındaki yerini alacak olan her bir öğrencimizin profesyonel yaşama yönelik donanımlarının yanında afetler gibi ülkemiz gerçeklerine yönelik de hazır olmasını hedeflemekteyiz. Bu yaklaşım ile hem olası bir afette öğrencilerimizin ve ailelerinin zarar görmesine engel olmaya çalışmakta hem de iş yaşamlarında uygulayacakları risk azaltma kültürü ile afetlerin ekonomik etkilerini azaltmayı amaçlamaktayız. 

Hedeflediğimiz bu doğrultusunda üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz etkinlikte olası afetlerde ekonomik istikrarın nasıl korunabileceği, iş sürekliliğinin nasıl sağlanabileceği, bireysel olarak afetlere hazırlıktaki rol ve sorumlulukları ve bu alanda gönüllü faaliyetlerde yer almanın sosyal faydalarını tartıştığımız bir seminer gerçekleştirdik. 

güncelleme: 11.7.2017 14:29