Afetlere Karşı Dirençli Yapılaşma Semineri

Afetlerin yapılar üzerindeki etkisini artıran unsurlar arasında riskli alanlar üzerinde plansız ve yoğun yapılaşma başat etkiler arasında gelmektedir. Özellikle ülkemizde yaşanan depremler sonucunda jeolojik açıdan riskli coğrafyalardaki yapıların önemli bir kısmının olası depremlerde yeteri kadar direnç gösterememesi bu alanlardaki yapılaşma strateji ve politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca 2009 yılında Birleşmiş Milletlerin belirlediği afetlere karşı dirençli bir kentleşme modeli için yapısal dayanımın yanında yerleşmelerin sürdürülebilirliğinin sağlayabilmesi ve iklim değişikliği gibi küresel olaylara karşı da çözüm üretmesi gerektiği tanımlanmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 23 Kasım 2016 tarihinde gerek ülkemizdeki yapıların deprem dayanımları gerekse Birleşmiş Milletlerin tanımladığı afetlere karşı dirençli kentleşme modelinin üniversitemiz inşaat fakültesi öğrencileri ile masaya yatırıldığı bir seminer gerçekleştirdik. 

EZ5B6623.JPG

EZ5B6637.JPG

güncelleme: 28.7.2017 17:13