Afet Risklerinin Azaltılmasında İnşaat Mühendislerinin Sosyal Sorumlulukları Semineri


Afetlerde meydana gelen yaralanma, can kayıpları ve ekonomik zararların çok büyük bir kısmı düşük dayanımlı yapılardan kaynaklanmaktadır. Ülkemizde bu duruma 2007 yılında yayımlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ile bir standart getirilmiştir. Yönetmeliğin ana ilkesi "hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanmasıdır" şeklinde tanımlanmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üniversitemizde eğitimlerine devam eden İnşaat Fakültesi öğrencilerini gerek yönetmelik hakkında bilgilendirmek gerekse de okul sonrası iş hayatlarında inşa edecekleri yapılarda afet risklerini de göz önünde bulundurarak sağlayacakları faydalar hakkında bilgilendirmek amacıyla bir seminer gerçekleştirdik. 

Mühendislik Fakültesinden Yapı ve Proje Yönetim Kulübü organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte kulübün tanıtımı da yapılarak öğrencilerden bu tarz çalışmalarda faal olarak yer almaları halinde edineceği kazanımlar aktarılmıştır. 


11.jpg

güncelleme: 22.11.2017 15:05