Afet Yönetiminin Temel İlkeleri Semineri

 AFAM olarak eğitimlerine üniversitemizde devam eden tüm öğrencilerimizi ülkemizin tüm afet risklerine karşı bilgilendirmekte ve gelecekte yer alacakları gerek iş gerekse çevrelerine örnek olabilecekleri toplumsal yaşamda afet risk azaltma kültürünü davranışa dönüştürmeleri için yoğun çabalar sarf etmekteyiz. Bu çalışmalarımız içerisinde ise özellikle inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerimize yönelik özel çalışmalar yürütmekteyiz. Afetlerde meydana gelen yaralanma, can kayıpları ve ekonomik zararların çok büyük bir kısmının iş, eğitim ve barınma amaçlı kullandığımız yapılardan kaynaklanması bu özel çalışmaların temel gerekçesini oluşturmaktadır. Bu nedenle gelecekte bu yapıları inşa edecek olan öğrencilerimize, Modern Afet Yönetimi anlayışı içerisinde pro-aktif çalışmaları nasıl gerçekleştirebileceklerine yönelik​ "Afet Yönetimi Temel İlkeleri Semineri"ni gerçekleştirdik.


güncelleme: 6.9.2018 14:52