İSMEP Uygulamaları Teknik Gezisi

15 milyonun üzerinde nüfusu, ulusal ve uluslararası alanda ekonomiye sağladığı katkılar ve sahip olduğu kültürel değerleri ile İstanbul son 16 yüzyıldan beri dünyanın en önemli metropollerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu zenginliklerinin haricinde İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattına olan yakınlığı nedeniyle dünyadaki yüksek deprem riski taşıyan yerler arasında da almaktadır. Yüksek depremselliği nedeniyle tarihinde birçok defa yıkıcı depremlerin etkisine maruz kalan İstanbul'a yönelik yapılan bilimsel araştırmalar yine bu kentin yakın bir gelecekte büyük bir depremle karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

Sahip olduğu nüfus yoğunluğu ve ürettiği değerler düşünüldüğünde İstanbul gibi büyük bir kentin tamamıyla afete hazır olabilmesi ise ancak afete neden olabilecek tüm risklerin oluşturabileceği tehlikeleri en aza indirgeyebilecek ve toplumun tamamını kapsayan işbirlikleri gerektiren çalışmalarla mümkündür. Bu farkındalık ile gerçekleştirilen ve risklerin önceden belirlenerek neden olabileceği zararların engellenmesini amaçlayan bu tür proaktif çalışmalar günümüz modern afet yönetiminin temel esaslarını oluşturmaktadır. İstanbul, 2006 yılından beri tüm bu esaslar üzerine oturtulmuş ve dünyada da örnek olarak kabul edilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ile afetlere yönelik hazırlık çalışmalarını devam ettirmektedir.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafınca uygulanmakta olan ve farklı alanlarda birçok çalışmanın eş zamanlı gerçekleştirildiği İSMEP' in önemli bir bölümünü okul, yurt ve hastane gibi kamu binalarının yeniden yapılmak ya da güçlendirilmek suretiyle sismik risklerinin azaltılması çalışmaları oluşturmaktadır. Özellikle projede bu alanda elde edilen bilgi birikimi ve deneyimlerin İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Fakültesi son sınıf öğrencileri ile paylaşılması amacıyla üniversitemiz, İPKB ve TİMA Mühendislik Müşavirlik Proje ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile 20 Şubat 2017 tarihinde teknik bir gezi düzenlenmiştir.

İPKB'den Kıdemli İnşaat Mühendisi Yunus Uçar'ın koordinasyonunda ve TİMA Mühendislik Müşavirlik Proje ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'den uzmanların da katıldığı gezide öğrencilerimiz ilk önce 1862 yılından beri hizmet vermekte olan ve İstanbul'da her 27 doğumdan birinin gerçekleştiği Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ettiler. İki farklı proje ile güçlendirme ve renovasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği bu önemli hastanede öğrencilerimiz klasik güçlendirme uygulamalarının devam eden ve tamamlanan aşamalarını uzmanların bilgilendirmeleri ile yerinde inceldiler. Teknik gezinin birinci durağı olan hastane yerleşkesinde öğrencilerimiz güçlendirme çalışmaları sırasında mevcut sağlık hizmetlerinin de aksamadan devam ettirildiği hastanenin modern bir hüviyete kavuşturulması için yapılan kapasite artışı ve teknolojik yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirildiler.

Teknik gezinin ikinci durağında ise öğrencilerimiz sismik izolatörle yeniden yapım çalışmalarının yürütüldüğü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiler. Faaliyete geçtiğinde yılda 1.5 milyon ayakta ve 50 bin yatan hastaya hizmet verecek kapasiteye ulaşacak olan yatırımda, öğrencilerimiz olası bir depremin hemen ardından hastanenin kesintisiz hizmet verebilmesine olanak tanıyan Depremden Bağımsız Bina Teknolojisi hakkında bilgilendirildi. Öğrencilerimiz gezide ihtiyaç duyulması halinde 1150 yatak kapasitesine çıkarılabilecek olan Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesinde kullanılan toplam 505 sismik izolatör uygulamasını birebir inceleme fırsatı yakalamış oldular.

Gezinin son durağında ise öğrencilerimiz sismik izolatör teknolojisi ile güçlendirilen dünyanın en büyük hastanesi olarak önce çıkan Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesini incelediler. Güçlendirme ve renovasyon çalışmaları sonunda hastanede deprem anında bile ameliyat gibi kritik hizmetlerin dahi nasıl kesintisiz bir şekilde devam edilmesine olanak sağlandığı uzmanlar tarafından öğrencilerimize aktarıldı. Öğlen yemeği ile devam eden teknik gezinin sonunda öğrencilerimizle İPKB tarafından yürütülmekte olan İSMEP kapsamında yapılan çalışmalar ve İstanbul genelinde 1.500'ün üzerinde kamu binasının deprem ve benzeri afetlere karşı nasıl güçlendirildiğinin süreçlerini aktaran bir sunum paylaşıldı.

Derslerde alınan teorik bilgilerin uygulamalarını gözlemlemenin sağlayacağı bilginin kalıcılığı gerçekliği ile birlikte teoride öğrenmenin mümkün olmadığı pratik bilgilerin sahada izlenebilmesi her öğrenci için atölye niteliğini taşımaktadır. Ayrıca bu tarz çalışmalar her bir öğrenciye öncesinde profesyonel yaşamları hakkında sektörle ilgili geniş bir veri ve network sunmaktadır.  Özellikle İSMEP gibi dünya genelinde ses getiren ve geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlarla çözüm önerileri sunan bir projede elde edilen bilgilerin ve deneyimlerin doğrudan ilgili uzmanlar tarafından aktarılması gelecekte sektörde yer alacak öğrencilerimiz için büyük bir kazanç sağlamıştır. 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

güncelleme: 12.7.2017 19:31