Amaç / Hedef

Amaç

Mütercim-Tercümanlık Rusça Bölümü Lisans Programının amacı, Türkçe ve Rusça dil bilinci gelişmiş, her iki dilin içerdiği kültür alanlarında bilgi sahibi, özellikle de her iki dilden karşılıklı olarak çeviri yapabilme konusunda kuramsal, eleştirel ve pratik bilgi birikimiyle (gerek sözlü, gerekse yazılı alanda) uygulama becerisi kazanmış çevirmenler yetiştirmektir.

Hedef

Mütercim-Tercümanlık Rusça Bölümü Lisans Programının hedefi, öğrenciye ileri düzeyde Rusça okuma, anlama ve yorunmlama becerisi ile birlikte, bu dilin kapsadığı kültür alanlarının bilgisini kazandırmak , metin çözümleme yöntemlerini ve gerekli kuramsal bilgileri uygulamaya dönük olarak tanıtmak, çevirmenlik mesleğinin her türlü gereksinim ve özellikleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:58