Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Bölümümüzün temel amacı

Bölümümüzün temel amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilginin üretilmesi, paylaşılması ve depolanması, işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayacak bilgi sistemlerinin hazırlanması ve söz konusu sistemlerin yönetilmesi konusunda yönetim becerisine sahip, günümüz bilişim teknolojilerine hakim ve yeni teknolojilere adapte olabilecek öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarımızı sektöre kazandırmaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri, bilgisayar bilimleri ile işletme yönetimi temel alanlarının etkileşimi ve entegrasyonuyla oluşan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bilgiyi işleyecek ve kullanacak olan yöneticinin, bilgisayarlar ve Yönetim Bilişim Sistemleri'ndeki kullanımına ait konuları bilmesi beklenmektedir. Aynı zamanda sektördeki firmaların daha iyi rekabet edebilmeleri için otomasyon çözümleri üretmesi gerekmektedir. Bu öğeler birleştiğinde insan ile bilgisayarlar arasında sürekli bir alışveriş ve etkileşim ortaya çıkmaktadır, bu sebeple işletmelerin bu öğelerin birleşiminden doğan gereksinimleri karşılama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimimiz bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahiptir.

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri?

Hizmet ve Bilişim sektörleri, büyük bir hızla geliştiği için son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere artan bir talep bulunmaktadır. Türkiye' de bu özelliğe sahip kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir. Mezunlarımız hem yönetim becerisine sahip olacak nitelikte eğitimler almakta, hem de bilişim sektörünün gerekliliklerini, işleyişini, uygulamalarını öğrenmektedirler. Böylece işletmelerin, hem yönetim sektöründe, hem bilişim sektöründe aynı zamanda entegre bir biçimde birden fazla alan ve sektörde bilgi birikimlerini kullanarak üst düzey yönetici ve bilişimci unvanlarında iş imkanları bulabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Bölümü 5 yıllık bir eğitim müfredatına sahiptir. Eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler tercihe göre Hazırlık muafiyet sınavına girerek Hazırlık sınıfı atlanabilir. Ayrıca eğitimleri devam ederken de ikinci bir dil eğitimi alabilirler. İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Bölümü lisans programı ders planı açısından, hem bilişim hem de yönetim alanı derslerini kapsamaktadır. Öğrencilerimiz, sunduğumuz seçmeli dersler sayesinde işletme alanındaki derslerini artırabilir ya da yazılım alanında derinleşebilirler. Bölüm olarak  programlama dilleri, web programlama, algoritma ve veri yapıları, veri tabanı yönetim sistemleri, sistem analizi ve tasarımı gibi bilgisayar temelli derslerin yanı sıra istatistik, ekonomi, pazarlama, işletme finansmanı, kurumsal kaynak planlaması gibi işletme yönetimi alanına yönelik konulara odaklanmaktayız.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz hangi unvanlarda görev yapabilmektedirler?


Bilişim Sektöründe;
 1. Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı,
 2. Programcı,
 3. Veri Tabanı Uzmanı,
 4. Sistem Analisti ve Tasarımcısı,
 5. Veri Analisti,
 6. Ağ Sistemleri Uzmanı / Yöneticisi,
 7. Bilgi Teknolojileri Uzmanı,
 8. Bulut Bilişim ve Sanallaştırma Danışmanı

Yönetim Sektöründe;
 1. İnsan Kaynakları Uzmanı / Yöneticisi,
 2. İş Geliştirme Uzmanı / Yöneticisi,
 3. Satış Pazarlama Uzmanı / Yöneticisi,
 4. İş / Süreç Analisti,
 5. ERP Uzmanı / Yöneticisi,
 6. İş Zekâsı Uzmanı / Yöneticisi,
 7. Karar Destek Sistemleri Uzmanı,
 8. Proje Yöneticisi


güncelleme: 19.10.2022 13:28

   

 

 

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi