İş Sağlığı ve Güvenliği (UE)

Özgörev (Misyon)

           İş Sağlığı ve Güvenliği programının amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir.Ayrıca bu programda, İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan Mesleki etik kurallara uygun davranan, Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.


Bölüm Olanakları:

• Çift anadal

• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)

• Mezuniyet sonrası lisans programlarına devam imkanı


Kariyer Olanakları:

             20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. 
            Ayrıca, mezunlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi” sahibi olabilirler. 


DGS İle Geçiş Yapılabilecek Bölümler

  1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 
  2. İşletme, 
  3. İşletme Yönetimi, 
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği, 
  5. Sağlık Yönetimi, 
  6. Sosyal Hizmet.

güncelleme: 1.10.2021 20:28

  Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili İş Güvenliği Uzman Adayı Öğrenciler,

İş Sağlığı ve Güvenliği Programımızın Amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın eksiklerini görebilen, sorunlarla başa çıkarak analitik çözümler üretebilen ve sahada uygulayıp, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması yönünde çalışmalar yapabilecek, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması ve geliştirilmesi için yeterli becerisi ve yetkinliğine sahip ''iş güvenliği teknikeri'' yetiştirmektir.

Mezun öğrencilerimiz, yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan gerek imalat, gerekse hizmet sektöründe çalışanların çalışma koşullarını kontrol edebilecek, işverenlerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik yapacak nitelikte olup, çalışma hayatına hemen başlayabilmektedirler. Aynı zamanda 2 yıllık eğitim sürecinde, teorik derslerinin yanında staj ve yerinde uygulama dersi kapsamında farklı sektörlerde uygulama yapma imkanları olduklarından, çalışma hayatına hemen uyum sağlayabilmekteler ve uzmanlık sınavı sonrası C Sınıfı, B Sınıfı ve A Sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanmaktadırlar.

Öğr. Gör. H. Emre BAĞIRAN

İş Sağlığı ve Güvenliği (UE)

Program Başkanı
 İstanbul Aydın Üniversitesi Tanıtım Filmi

 Tercihim Aydın

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi