Duyurular

2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılına 27 Eylül 2021de yüz yüze başlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 19 Ağustos 2021 tarihli toplantısında alınan karara istinaden Üniversitemiz Senatosunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.     Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri yüz yüze ve çevrim içi modeli ile yürütülmesine, 

2.     Akademik birimlerin kurullarınca teklif edilen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan "Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler"in on-line olarak verilmesine,

3.     Uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim ile yürütülmesine, salgının seyri de göz önünde bulundurularak, ilgili birimlerin yetkili kurullarında alınacak karar ve Üniversite Senatosunun onayı ile dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,

4.     Sınıf ve yerleşkemizde seyreltilmeyi azami ölçüde yapmak amacıyla yüz yüze eğitim için haftanın tüm günlerini (Pazar günleri hariç) ve I. Öğretim derslerini saat 22.00 olacak şekilde genişletilmesine,

5.     Üniversite yerleşkemiz girişinden itibaren tüm alanlarında maske, temizlik ve mesafe ilkelerine özenle uyulmasına,

6.     Online verilecek olan YÖK ortak zorunlu ve Üniversite seçimlik derslerinin üniversitemizde denetimli çevrim içi, diğer online ve yüz yüze işlenecek olan derslerin sınavları yüz yüze yapılmasına,

7.     Ölçme değerlendirme yöntemlerinin, derslerin özelliğine göre, ödev, proje, sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmesiyle de yapılabileceğine,

8.     Gerek yüz yüze, gerekse de çevrim içi derslerde mevzuat gereği öğrencilerin devamı koşulunun aranmasına,

9.     Üniversitemiz Yerleşkelerine girişlerde tüm akademik ve idari personelimizden, öğrencilerimizden, velilerimizden ve ziyaretçilerimizden HES kodu kontrolü yapılmasına,

10.   Bu kapsamda COVID-19 aşı yaptırmış olmasına, aşı yaptırmayanların ise girişinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmesine, 

11.   Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerimizin istekte bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

12.   İki ya da daha fazla dersi birleştirerek bütünleşik ders yapılmamasına,

13.   Alınan bu kararların salgının seyrine göre tekrar değerlendirilebileceğine,

karar verilmiştir. 


Hes kodu ile aşı durumu sorgualama ve kampüse giriş durumu hk.

aaaaa.png


T.C.İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS 2021- 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILIAKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ..güncelleme: 17.9.2021 20:31