Genel Bilgiler


Özgörev
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmasını içerir. Endüstri ürünleri tasarımı; yaratıcı düşüncenin işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, kullanıcı ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime dönüşmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Endüstri ürünleri tasarımı mimarlık, iç mimarlık, görsel iletişim, mühendislik bilimleri ve iş yönetimi alanları ile işbirliği yaparak, ürün gelişimi sürecinde disiplinler arası bir programdır. Endüstri Ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri, kullanıcı araştırmaları, tasarım yöntemleri, yenilikçi fikir geliştirme, prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme gibi konuları içeren geniş bir yelpazede eğitim alacaklardır.
Bölüm Olanakları:

• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Kariyer Olanakları
Endüstriyel ve ekonomik alanlarda; sergi, tanıtım ile ilgili modüllerin geliştirilmesi, ürün ambalajları ile ilgili tasarım sürecinde, kültürel alanlarda; müze, galeri ve benzeri etkinlik gösteren özel kurum ve kamu kuruluşlarında görsel iletişim uygulamalarında, sosyal hizmetler ve eğitim hizmetleri alanlarında, endüstriyel ürünleri, elektrik, elektronik ürünlerle, her tür endüstriyel ulaşım aracını, otomobil vb. her tür mobilya, ıslak hacim, mutfak, banyo vb. sıhhi tesisat, tesisat elemanını tasarımlamak, detaylanmak, üretmek, pazarlamak vb. aktivitelerde görev alır. Endüstri ürünleri tasarımcısı işyerinin özelliğine göre idarecilik ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. Mezun olduğu dereceye bağlı olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilmektedir. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak, meslekte ilerleme ve yükselme açısından önemlidir.

​​​​​​

​​

güncelleme: 26.12.2016 14:39