Amaç / Hedef

Amaç

Ürün tasarımında, farklı disiplinlerle etkileşim halinde olabilen ve gerektiğinde bu süreci başarıyla koordine edebilen endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek amaçlanmıştır.Üretim, pazarlama ve kullanım süreçlerinde tasarım bilgi ve teknolojilerini doğru kullanabilen, yaratıcı, girişimci ve lider nitelikli endüstriyel tasarımcılarının yetiştirilmesine yönelik eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

Hedef

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ergonomi, tüketici davranışı ve tasarım yönetimi gibi alanlardan aldıkları bilgileri anlama ve sentezleme, uygun malzemeleri, mekanizmaları, üretim yöntemlerini seçme ve önerme, fikirlerini görsel ve sözlü olarak akıcı ifade edebilme becerilerine sahip olmalarını hedeflenmektedir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:37