Ders Planı / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 2.0
Dersin AKTS Kredisi 2.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi MEHMET HAKAN ÖZÇELİK
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Türk Gençliği´ni millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti´nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı bir gurur duyan, Atatürk İlkeleri´ni yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek.
Dersin İçeriği Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması

Haftalık Ders Konuları

1Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Amacı, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Gerilemesi (Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Dış Sebepler)
2Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Gerilemesi (Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, İç Sebepler)
3Avrupa’nın Yükselişi Karşısında Osmanlı Devleti’nin Girişimleri (Avrupa’da 20. Yüzyıl Düzeninin Oluşması, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Tanzimat Fermanı’na kadar)
4Avrupa’nın Yükselişi Karşısında Osmanlı Devleti’nin Girişimleri (Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Tanzimat Fermanı ve sonrası, Fikir Akımları)
5Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı (Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı)
6Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
7Atatürk’ün Anadolu’daki Faaliyetleri: Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlıkları (Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi)
8Atatürk’ün Anadolu’daki Faaliyetleri: Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlıkları (Kongreler Dönemi )
9Arasınav
10TBMM’nin Açılması (Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Milli’nin İlan Edilişi, TBMM’nin Açılışı)
11TBMM’nin Açılması (TBMM'ye Karşı Tepkiler, Sevr Antlaşması)
12Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (Doğu Cephesi, Güney Cephesi)
13Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (I. İnönü Savaşı ve Sonuçları, II. İnönü Savaşı, Kütahya-Eskişehir Savaşları
14Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (Sakarya Meydan Savaşı. Büyük Taarruz.)

Kaynaklar

İAÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kıtabı
Turan, R., Safran, M., Hayat, N., Dönmez, C., Şahin, M., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2011), Ankara, Okutman Yayıncılık
Atatürk, K. (1999), Nutuk, Zeynep KORKMAZ (Prof. Dr. Yayına Hazırlayan), Ankara, İLESAM
Gencer, A. ve Özel, S.(2010), Türk İnkılâp Tarihi, Ankara, DER Yayınları
Eroğlu, H., (1990), Türk inkılâp Tarihi, Ankara, Savaş Yayınevi
Mumcu, A.,(1987) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara, Yükseköğretim Kurulu Yayınları
Turan, Ş., Türk Devrim Tarihi, (1991-2002), (5 cilt, 7 kitap), İstanbul, Bilgi Yayınevi
Barut, M., Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, (2008), İstanbul, DER Yayınları