Ders Planı / MODELLEME II

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 3.0
Dersin AKTS Kredisi 4.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. GÖKHAN GÖKDAĞ
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Öğrenciye genelde tasarımda, özelde Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında uzay organizasyonunda soyut düşünebilme; bu bağlamda işlev, strüktür, malzeme, teknoloji ve biçim arasındaki ilişkilerin araştırılarak, geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin ürün tasarımında kullanılması konularında gereken bilgilerin örneklerle verilmesi; temel ilkelerin aktarılması ve sonuçta öğrenciye bütünü analiz edebilme ve sentezleyebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Strüktür ile ilgili temel kavramlar, dayanım, dayanıklılık, malzeme, teknoloji, biçim ve strüktür ilişkisi; ana hatları ile strüktürün tarihsel gelişimi, geleneksel ve çağdaş strüktürler; oyma, çatma, iskelet, kabuk/yüzeysel, uzaysal-kafes, asma-germe, çadır, pnömatik ve karma sistemler, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ürün tasarımında strüktürel açıdan temel ilkeler.

Haftalık Ders Konuları

1Giriş, Tanımlar ve Temel Kavramlar, Endüstri Ürünleri Tasarımında Strüktür ve Konstrüksiyon.
2Mekanik Etkiler ve Strüktür; Genel olarak taşıyıcı sistemler, Ürüne etki eden kuvvetler , taşımanın ilkeleri ve Taşıyıcı Sistemlerde Birleşme Noktaları; Türleri ve nitelikleri; başlıca mekanik etkiler.
3Malzeme ve Strüktür İlişkisi ve Strüktürde Kompozit Malzemeler Strüktür, Konstrüksiyon.
4Tasarımda İşlev, Strüktür, Malzeme Teknoloji ve Biçim arasındaki ilişkiler, örnekler, temel ilkeler.
5Geleneksel ve Çağdaş Strüktürlere Genel Bakış; Tasarım Açısından Kısa Strüktür Tarihi; İlk strüktürler, Endüstri Devrimine kadar ki dönem.
6Endüstri Devriminden günümüze strüktür ve endüstriyel ürün tasarımı. Çağdaş strüktürler.
7İskelet Sistemler; İskelet Sistemin Temel Özelikleri, Sistemin oluşum ilkeleri ve temel bileşenleri, Endüstri Ürünleri Tasarımında iskelet.
8Yarıyıliçi Sınavı -1 / ve Genel Değerlendirme.
9Tasarımda İskelet Sistemler. Özelikleri, Malzeme ve Endüstri Ürünleri Tasarımı açısından irdeleme, Teknoloji ve form.
10Kafes Sistemler ve Uzaysal Strüktürler, "iki ve üç boyutlu taşıyıcılar"; genel özelikleri, malzeme, teknoloji ve form.
11Asma Germe Strüktürler, Germe Membranlar; genel özelikleri; Endüstri Ürünleri Tasarımı alanından örnekler, ilişkiler.
12Kabuklar, Yüzeysel Strüktürler; genel özelikleri, malzeme; Düz, Katlanmış ve Eğrilikli Strüktürler.
13Pnömatik Sistemler; özelikleri, teknoloji ve ürün ilişkileri Genel Değerlendirme.
14Mazeret Sınavı Haftası; Sınav / Tasarımda Karma sistemler ve Genel Değerlendirme.

Kaynaklar

1- "Strüktür Ders Notları", Yeditepe Üniversitesi, GSF EÜT Böl. (Literatür Derlemesi)
2- BAYÜLGEN, C., "Çağdaş Strüktür Sistemleri", YTÜ, Istanbul, 19933- Engel, H., "Strüktür Sistemleri", Tasarım Yayın Grubu, İstanbul, 2004
4-GÖKÇE, G., "Strüktür", Yapı Dergisi, No:40
5- "Introduction to Structural Systems", MIT,L.Code 4.441, Lec.-1
6-Eriç, M., "Yapı Fiziği ve malzemesi", Literatür Yy., İstanbul, 1994
7- READ, H., "Sanat ve Endüstri", Çev.: N. Beyazıd, İTÜ, İst.,1973
8- ERSOY, H.Y., "Kompozit Malzeme", Literatür Yy., İstanbul, 2002
9-YENER, N., "Gelişim Süreci İçinde Malzeme, Yapım Yöntemi, Biçim İlişkisi", yeterlik Tezi, MSÜ FBE, İstanbul, 1982