Ders Planı / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİ II

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 2.0
Dersin AKTS Kredisi 3.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. ŞENİZ ATİK
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Endüstri devrimiyle birlikte değişen üretim ve tasarım ilişkilerinin, sosyal,kültürel ve teknolojik bakış açılarıyla incelenmesi ve günümüz tasarımına etkilerinin irdelenmesidir.
Dersin İçeriği Endüstri devriminden XXI.yy'a Endüstri Tasarımının Tarihi

Haftalık Ders Konuları

1Dersle ilgili genel kavram ve tanımlar.
2Endüstri devrimi öncesi tasarımlar ve yöntemleri.
3Endüstri devrimi, teknolojik gelişmeler ve tasarıma etkileri
4Arts & Crafts hareketi, William Morris
5Art Nouveau
6Art Nouveau, Glasgow Okulu - Mackıntosh
7Ara sınav
8Secession hareketi, Viyana atölyeleri
9Bauhaus, ilkeleri ve tasarımcıları
10De Stijl, Art Deco ve tasarımcıları
111930-50 Amerikan tasarımı
12Savaş sonrası yeni modernizm
13Ulm tasarım okulu ve modern tasarıma etkileri
1420. yy sonu ve günümüz tasarımları

Kaynaklar

1-Heskett J. Industrial Design,
2-De Noblet J. Design
3-Duncan A. Modernizm
4-Riley N. The Elements of Design