Ders Planı / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI TARİHİ VE TEORİSİ I

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 2.0
Dersin AKTS Kredisi 3.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. ŞENİZ ATİK
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Tasarım ve endüstriyel tasarıma ilişkin kavramlar ve konular hakkında genel bir bakış açısı oluşturmak. Tasarım tarihinin sadece nesnelerle değil fikirler ve düşüncelerle ilgili olduğunu göstermek.
Dersin İçeriği Tarihsel bir sıralama ile Tasarımın ve endüstri tasarımının gelişimi anlatılmaktadır. Buna bağlı olarak oluşmuş teoriler incelenmektedir.

Haftalık Ders Konuları

1Oryantasyon
22. Dünya Savaşı sonrasında endüstriyel tasarımın geçirdiği yapısal değişiklikler, bu değişimi etkileyen teknolojik, kültürel ve ekonomik unsurlar
3Endüstriyel tasarımın 1940 lardan itibaren ABD, İtalya, İngiltere, İskandinav ülkeleri, Almanya ve Japonya daki tarihsel gelişimi;
4Dönemin tasarım akımlarının sosyal ve kültürel boyutlarıyla irdelenmesi
5Akımların çeşitli ürünler temelinde incelenmesi, tasarımcı ve firma profilleri
6Akımların çeşitli ürünler temelinde incelenmesi, tasarımcı ve firma profilleri
7Arasınav
8Endüstriyel tasarımda kurumsallaşma ve meslek örgütleri (IDSA, ICSID vb.).
9Meslek örgütleri (IDSA, ICSID vb.). bağlamında endüstriyel tasarımın geldiği noktanın sebepleri ve sonuçları
10Tasarım eğitimindeki gelişmeler.
11Tasarım eğitimindeki gelişmeler.
12Endüstriyel tasarım mesleğinin Türkiye deki konumunun diğer ülkeler ile karşılaştırılması
13Endüstriyel tasarım eğitiminin Türkiye deki konumunun diğer ülkeler ile karşılaştırılması
14Final Sınavı

Kaynaklar

1-History of modern design : graphics and products since the industrial revolution / David Raizman, 2010
2-History from things: Notes on the history of industrial design / Riccini, Raimonda, 2010
3-Design : A Very Short Introduction, / John Heskett, 2005