Ders Planı / STAJ I

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 0.0
Dersin AKTS Kredisi 4.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. GÖKÇEN FİRDEVS YÜCEL CAYMAZ
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. GÖKÇEN FİRDEVS YÜCEL CAYMAZ
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Yerinde uygulama etkinliğinin temel amacı; öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri, yine öğrenimleri süresince ilgili oldukları bir alanda sektörde uygulama yaparak pekiştirmelerine ve iş deneyimi kazanmalarına ve bu sayede iş hayatına intibaklarını kolaylaştırmaktır.
Dersin İçeriği Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.

Haftalık Ders Konuları

1Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin tamamlanması.
2Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması.
3Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi.
4Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması.
5Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi.
6Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi.
7Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi.
8Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan sorunların programda okutulan derslerle karşılanması.
9ARA SINAV HAFTASI
10Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılması.
11Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması.
12Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman kişilerle paylaşılması.
13Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurulabilmesi.
14Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için rapor hazırlanması.

Kaynaklar

1-Yerinde uygulama yapılan kurumdaki yazılı ve elektronik ortamdaki kaynaklar.