Ders Planı / GEOMETRİ II

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 2.0
Dersin AKTS Kredisi 2.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. MELİH ALPER AKMEHMET
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. MEHMET ÇERKEZOĞLU
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Üç boyutlu formların oluşturulması ve analizine yönelik sınıflandırma yöntemlerinin ve yüzeylerin oluşturulma ilkelerinin temel ve yardımcı geometrik bileşenleri ile tanımlanması yetisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Geometrinin tarihsel süreci içinde başlıca dönüm noktalarının tanımlanması. Çokyüzlü cisimlerin tanımlanması, oluşum ilkeleri ve birbirleri ile geometrik ilişkilerinin belirlenmesi. Doğru ve eğrinin hareketiyle oluşan yüzeyler kapsamında, mimari formları oluşturan ızgara ve çerçeveler, tonoz ve kubbeler ile katlanmış plak ve kabukların örnekleriyle incelenmesi.

Haftalık Ders Konuları

1Ders içeriğinin açıklanması.
2Geometriye, tarihsel perspektiften bakış. Tarihsel süreçte, geometri alanında gerçekleşen başlıca devrimler.
3Öklid Geometrisi bağlamında, temel kabuller, aksiyom ve postulatlar.
4Platon ve Arşimet'in çokyüzlü cisimleri.
5Yüzeyler ve yüzeylerin sınıflandırılması.
6Doğrunun hareketiyle oluşan yüzeyler. Izgara ve Çerçeveler bağlamında incelemeler.
7Düzlem yüzeyler. (Düzlem parçası, prizmatik ve piramidal yüzeyler ile çokyüzlüler)
8Katlanmış plaklar bağlamında incelemeler.
9Ara Sınav.
10Eğrilikli yüzeyler. Yüzeyin bir noktasından bir ve yüzeyin bir noktasından iki ana doğrunun geçtiği yüzeyler ve alt sınıflandırmaları.
11Eğrilikli yüzeyler. Tonozlar ve kubbeler bağlamında incelemeler.
12Eğrilikli yüzeyler. (Çembersel ve eliptik hiperboloidler)
13Eğrilikli yüzeyler. (Parabolik hiperboloidler)
14Eğrinin hareketiyle oluşan yüzeyler.

Kaynaklar

1- Onat, E., Mimarlık, Form ve Geometri, Efil Yayınevi, 2010.
2- Şahinler, O., Kızıl, Fehmi, Mimarlıkta Teknik Resim, YEM Yayın, 2006.
3- Düzgün, A., Mimar ve Mühendisler için Temel Tasarı Geometri, Birsen Yayınevi, 2009.
4- Moussavi, F., Biçimin İşlevi, YEM Yayın, 2011.