Ders Planı / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 2.0
Dersin AKTS Kredisi 2.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP FERİDE OLCAY
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliği alanında temel teorik bilgilerin, mevzuatta bulunan temel yükümlülüklerin; özellikle işveren vekili konumundaki Tekstil Mühendisinin görev yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi. Tekstil Sanayiinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları, nedenleri, sonuçları ve önlenmesiyle ilgili bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, örnek olaylar, tekstil sanayisinde yaşanan iş kazalarının incelenmesi ve alınacak önlemler.

Haftalık Ders Konuları

1İş sağlığı ve güvenliği’nin (İSG) kavramsal çerçevesi, tanımı ve kapsamı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının topluma maliyeti
2İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik boyutu, İSG’nin işletmeler açısından önemi
3Ülkemizde İSG bakımından sorunlu alanların-sektörlerin incelenmesi
4İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri: fiziksel, ergonomik riskler
5İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri: kimyasal, biyolojik riskler
6İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri: kişisel ve psiko-sosyal riskler
7Önleyici İSG yaklaşımının unsurları: Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi, Ergonomik Önlemler, İSG Faaliyetlerinin Örgütlenmesi
8İSG alanında uluslararası standartlar ve sözleşmeler. İSG ile ilgili mevzuat: Kanunlarda İSG
9Ara sınav
10İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, Alt İşveren, İş Kazası, Meslek Hastalığı tanımı, kapsamı ve hukuki sonuçları
11İSG ile ilgili tüzük ve yönetmelikler: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü.
12Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, İSG Eğitimleri Hk. Yönetmelik, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hk. Yönetmelik
13İşveren ve İşveren Vekilinin (mühendisin-iş güvenliği uzmanının) iş kazası ve meslek hastalığı durumunda sorumluluğu-örnek olaylar
14İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili istatistiklerin incelenmesi, sık görülen kaza ve hastalıklar ve önlemler

Kaynaklar

İSG ders notları