Ders Planı / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 2.0
Dersin AKTS Kredisi 2.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim + Uzaktan Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi MEHMET HAKAN ÖZÇELİK
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün İlke ve İnkılâpları'nın önemini Türk gençliğinin kavramasını sağlayarak, onları Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmektir.
Dersin İçeriği Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye

Haftalık Ders Konuları

1Mudanya Mütarekesi ve Önemi, Lozan Antlaşması Öncesinde Karşılaşılan Sorunlar: Azınlıklar ve Ermeni Sorunu, Kapitülasyonlar, Boğazlar, Sınırlar
2Lozan Antlaşması’nın İmzalanması, Lozan Antlaşması'nın Şartları, Türk Tarihi Açısından Değerlendirilmesi ve Önemi
3Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı,
4Halifeliğin Kaldırılması, Anayasa Hareketleri, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Kurulması
5Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-İ Sükun Kanunu, İstiklal Mahkemeleri, İzmir Suikastı Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması, Menemen Olayı
6İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
7Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar, Seminer
8Hukuk, Ekonomik ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
9Arasınav
10Türk İnkılâbı’nın Temel İlkeleri: Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik, Seminer
11Türk İnkılâbı’nın Temel İlkeleri: Halkçılık - Laiklik
12Türk İnkılâbı’nın Temel İlkeleri: Devletçilik – İnkılâpçılık, Atatürkçülüğün Dayandığı Bütünleyici İlkeler
13Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası- I (1923-1932)
14Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - II (1932-1938)

Kaynaklar

Turan, R., Safran, M., Hayat, N., Dönmez, C., Şahin, M., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2011), Ankara, Okutman Yayıncılık
Atatürk, K. (1999), Nutuk, Zeynep KORKMAZ (Prof. Dr. Yayına Hazırlayan), Ankara, İLESAM
Gencer, A. ve Özel, S.(2010), Türk İnkılâp Tarihi, Ankara, DER Yayınları
Eroğlu, H., (1990), Türk inkılâp Tarihi, Ankara, Savaş Yayınevi
Mumcu, A.,(1987) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara, Yükseköğretim Kurulu Yayınları
Turan, Ş., Türk Devrim Tarihi, (1991-2002), (5 cilt, 7 kitap), İstanbul, Bilgi Yayınevi
Barut, M., Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, (2008), İstanbul, DER Yayınları