Amaç / Hedef

Amaç

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nde kuramsal bilgisini uygulamada kullanabilme yetisine sahip, hazırlanarak alanın gereksinim duyduğu nitelikleri taşıyan, uygulamada güçlü, sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden etik değerlere bağlı iletişimciler yetiştirmektir.

Hedef

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü öğrencileri alacakları eğitim ile geleceğin televizyon gazetecisini haber değerlendirme, üretim, yazım, analiz ve eleştiri alanlarında tüm profesyonel becerilerle donatılmaktadır.Bölümün temel hedefi rekabetçi ve yenilikçi yayıncılık sektörüne, profesyonel dünyanın gerekliliklerine uyum sağlayabilecek niteliklerde uzmanlar yetiştirmektir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:54