Amaç / Hedef

Amaç

İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının temel amacı kamu sektörüne ya da mesleki açıdan siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yetişmiş uzmanların efektif katılımını tercih eden özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak, alanında araştırma yapabilen mükemmel donanıma sahip profesyoneller yetiştirmektir.

Hedef

Bölümün hedefi, öğencileri kamu politikası analizi, geliştirilmesi, yönetimi ve önerilmesi için eğitmek, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bilgisi ve becerisi gerektiren kamu sektörü kurumlarında alacakları görevler için gerekli temel donanımı vermektir. Bölüm, aynı zamanda öğrencileri siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bilgisi ve becerisi gerektiren özel sektör şirketlerinde alacakları görevler için eğitmeyi de amaçlamaktadır.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:38