Sign In

 ÖZEL YETENEK SINAVI


>> 15 Eylül 2017'de yapılan 15. Özel Yetenek Sınav Sonuçları Açıklanmıştır. Sınav Sonuçları için tıklayınız. 
>> Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri Sınav Sonuçları Açıklanmıştır (15 Eylül 2017)  
1.  Özel Yetenek Sınavına Lise ve dengi okullardan mezun olmuş veya olacak öğrencilerden 2017 YGS sınavına katılmış ve YGS 1.2.3.4.5 ve 6 dan birinden 150.000 ve daha fazla puan almış olan öğrenciler girebilir.
 
2.  Sınav aday kaydına başvuracak öğrencilerden TC. Nüfus Cüzdanı ve YGS sonuç belgesi fotokopisi istenir.
 
3.  Öğrenci 1nci alandan en fazla 2 bölüme başvurabilir. İki farklı alana başvuru yapılamaz.
 
1 nci Alan
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
Grafik Tasarım Bölümü
Moda Tekstil Tasarım Bölümü

2 nci Alan
Drama ve Oyunculuk Bölümü
 


4.   1nci Alan Sınavları, planlanan tarihlerde 10:00, 12:00, 14:00 ve 16:00 da başlayacak şekilde tek aşamalı (Çizim Sınavı) olarak yapılacaktır. Bu bölüme aday kaydı yaptıran öğrenci adaylarına sınav saatleri hatırlatılacak ve bu saatten en az 15 dakika önce sınav yerinde bulunmaları söylenecektir.
 
5.   2nci Alan Drama ve Oyunculuk sınavında yazılı sınav saat 10.00 da bir seferde yapılacaktır. Mülakat ve oyun sunumuna kayıt sırasına göre alınacaktır. Bu bölüme aday kaydı yaptıran öğrenci adaylarına en geç 09.45 de 4201 nolu amfide bulunmaları bu saatten sonra gelenlerin sınava alınmayacağı bildirilecektir. 

Drama Oyunculuk Özel Yetenek Sınavı, 3 bölümden oluşmaktadır.

- Birinci bölüm çoktan seçmeli genel kültür sınavıdır. Sınavın başlama saati 10:00'dur.

- İkinci bölümde piyano eşliğinde adayın kulak ve ses yetisinin değerlendirilmesi  yapılır. 

- Üçüncü bölüm ise sahne sınavı ve mülakat bölümüdür. Bu aşamada adaydan, daha önceden hazırlamış olduğu, tiyatro edebiyatından iki tirad ve bir şiiri sunması beklenmektedir


6.   Sınav aday kaydına başvuran öğrencilere sınav giriş evrakı verilecek, sınavda bu evrakın ve TC. Nüfus Cüzdanını yanında bulundurmaları kendilerine özellikle bildirilecektir. Nüfus Cüzdanı olmayan hiçbir aday öğrenci sınava alınmayacaktır.
 
7.   YGS 2016 sınav sonucu herhangibir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylardan (sınavsız geçişler hariç) OBP yarıya indirileceğinden bütün adaylardan başvuruda daha önce herhangibir yükseköğrenim kurumuna yerleşip yerleştirilmediği (kayıt yaptırmasa dahil), belgelenecektir. Bu maksatla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir taahhütname hazırlanacak ve imzalatılacaktır. Taahhütnamede yanlış beyanda bulunanların kaydının silineceği özellikle belirtilecektir.
 
8.   Güzel Sanatlar Lisesi ve Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olanlara ilave 0.03 ek puan hesaplaması yapılacağından YGS puanı bildirilirken bu konu ayrıca belirtilecektir. 


9. Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen bir tutanak ile iptal edilir.güncelleme: 16.9.2017 11:59