Amaç / Hedef

Amaç

Türkçe Öğretmenliği Programı ortaokullarda Türkçeyi etkin olarak öğretecek düzeyde bilgilerle donatılmış öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmeyi ve Türkçe eğitimi alanında sorunlara bilimsel çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

Hedef

Türkçe Öğretmenliği Programı öğrencilerinin çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen ve alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanabilen dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olabilen öğretmenler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:24