Fen Laboratuvarı

Fen Bilimleri konularının daha anlamlı ve etkili öğretilebilmesi açısından, fen bilimleri laboratuvarının önemli bir işlevi vardır. Fen Bilimleri laboratuvarı özellikle soyut ve kompleks kavramların öğretiminde tercih edilmekte,  öğretmen adaylarının deneysel yöntemlere karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve öğrenmede daha istekli olmalarını sağlamaktadır. Fen Bilimleri öğretiminde tercih edilen laboratuvar uygulamaları bilimsel düşüncenin temelini oluşturan araştırma, inceleme, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırırken, küçük gruplar veya bireysel olarak yapılan deneyler sayesinde deneysel yöntemin bilimsel bilgi elde etme sürecinde kullanımı, deney düzeneğinin kurulumu ve deneyler sonucunda elde edilen verilerin yazı, resim, şekil, şema ya da grafikle gösterilerek yorumlanması öğretilir.

güncelleme: 8.11.2021 13:41