Fakülte

​Misyon
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin tüm disiplinlerinde; sürekli eğitim ve araştırma faaliyetleri içerisinde bulunan, kalite anlayışına sahip, sorumluluk bilinci yüksek çalışanlar tarafından, hasta hakları ve etik ilkelere saygılı, hasta memnuniyetini hedef alarak, güler yüzle topluma en yüksek standartlarda ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek, evrensel ve etik değerleri içselleştirmiş, bilgiyi kullanan ve yeni bilgileri üreterek bunları yayan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında, toplumun gelişmesine katkıda bulunan, rekabetin ve bilginin çok yüksek olduğu koşullarda kendisini yaşam boyu bilim ve teknolojiye odaklı eğitime hazırlamış diş hekimleri yetiştirmektir.

Vizyon
Toplumun ağız ve diş sağlığına en ileri teknoloji ile kaliteli hizmet veren yeni yöntem ve uygulamaları araştıran ve uygulayan bir sağlık kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen diş hekimliği fakülteleri içinde yer almaktır.

Değerler
  • Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı Duymak,
  • Bilimsel Esasları Temel Almak,
  • Hasta Tedavilerinde Yüksek Kalite Standardını yakalamak,
  • Tüm Aktivitelerinde Hesap Verebilir ve Şeffaf Olmak,
  • Katılımcı, Hoşgörülü, Yenilikçi Bir Yönetim Anlayışı İçerisinde Olmak,
  • Mükemmeliyetçi Olmak,
  • İnsan Odaklı Hizmet Anlayışına Sahip Olmak,
  • Çevreye Duyarlı Olmak,
  • Etik Ve Hukuki Kurallara Uymak,

güncelleme: 24.12.2016 12:26