E - İşletme (Tezsiz)


​​​​İstanbul Aydın Üniversitesi e-İŞLETME Programı, yöneticilerin uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlara yaratıcı çözümler geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler derslerde bir yandan dünyadaki güncel ol​ay ve gelişmeleri anında izleme olanağı elde ederken, bir yandan da Türk iş hayatının kendine özgü niteliklerini, diğer ortamlarla kıyaslamalı olarak değerlendirme ve inceleme fırsatını bulmaktadırlar.

Gerek küresel, gerek yerel iş ve yönetim konularında uzman kadrosuyla, dersler teorik anlatımın yanı sıra gerçek iş hayatında karşılaşılan uygulamalarla beslenerek, takım çalışmaları, bilgisayar simülasyonları ve projelerle öğrencilerin kariyerini desteklemektedir. e-İşletme Programı, öğrencilere bütün işletme ortamlarında ihtiyaç duyacakları yüksek nitelikte uzmanlık ve deneyimi kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Sürekli gelişen internet kullanımı ve bilgi teknolojileri, yöneticilerin modern işletme bilgilerine sahip olmalarını ve bu bilgiyi teknik araçlarla birleştirmelerini gerektirmektedir. Bir yüksek lisans programına kayıt olmak, birkaç yıl bu uğurda önemli bir miktarda zaman ayırmayı, işten ve günlük hayattan uzak kalmayı gerektirebilir. e-İşletme programı, kariyerini yükseltmeyi hedefleyenlere günlük iş ve özel yaşantılarını değiştirmeden gerekli nitelikleri kazanma imkânı tanımaktadır. Program günümüzde gittikçe zorlaşan uluslararası iş dünyasında başarılı olmak isteyen yöneticilere gereken bilgi ve becerileri sağlayacaktır.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış ülkemizin uzaktan eğitim tekniğine dayalı işletme yüksek lisans programı olan e-İŞLETME Programı, iş dünyasının stratejik alanlardaki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Pazarlama, Yönetim ve Finans gibi konularda donanım kazandıracak olan program, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmaktadır.

,Normal tamamlama süresi 3 sömestr olan E-İŞLETME tezsiz yüksek lisans programında, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 90 AKTS'dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. 1 AKTS, öğrencinin, bir sömestrde, 25.5 saatlik eğitim-öğretim işyüküne karşılık gelir.

güncelleme: 2.12.2016 13:06