Amaç ve Hedef

AMAÇ

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün amacı bilgiyi evrensel değerlerle öğretmek ve üretmek, bilimsel aktivitelerle pekiştirmek, bilgiyi çağdaş değerler ışığında kullanabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, toplumun ihtiyaç duyacağı bilgi ve yeteneğe sahip olarak amacımızı paylaşan bir toplum yaratmak için önemli görevler üstleneceklerdir. Bu amaç bizi daha ileri götürecek hedefler için bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi uluslararası mükemmelliğe ulaştıracak şekilde planlamaya yönlendirmektedir.

 

HEDEF

Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, üniversite-mezun ve üniversite-iş dünyası dayanışma ve işbirliğinin desteklendiği ve Üniversitemizin hedefi ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemektedir.

güncelleme: 26.9.2018 18:03