Sign In

 İncelemeye Açılan Tezler

Doktora Tezlerinin İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42.3. maddesi gereğince askıya alınma tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsünde tüm öğretim üyelerimizin incelemesine sunulmaktadır. Bu süre içinde tez hakkında belirtilecek her türlü görüş ve öneriler yazılı olarak SBE Müdürlüğüne yapılmalıdır. Yapılan bu öneriler ilgili tezin sınav jürisine SBE Müdürlüğü tarafından iletilmektedir.

SıraÖğrenci Adı SoyadıTezin Adı​Askıya Alınma TarihiDoktora Tez Özeti
1Beste GÖKÇE PARSEHYAN​ETKİLEŞİMCİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ: SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİR UYGULAMA15.12.2014  Özet İçin Tıklayınız.
2Uğur ŞENERTÜRKİYE'DE BİNEK OTOMOBİLİ ENDÜSTRİSİNİN TALEBİNE KANTİTATİF BİR YAKLAŞIM13.04.2015 Özet İçin Tıklayınız.
3Belgin ŞAKİROĞLUOCIO-POLITICAL AND ETHICAL ISSUES IN MARTIN CRIMP'S MAJOR STAGED PLAYS 23.04.2015 Özet İçin Tıklayınız.
4Atilla BÜYÜKÇOBANKOBİLERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN HİLEYİ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ27.11.2015 Türkçe Özet İçin Tıklayınız.
İngilizce Özet İçin Tıklayınız.
5Cengiz KASTANİŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAYA YÖNELİK İNOVASYON STRATEJİLERİ VE ÜRÜN İNOVASYON MODELLERİ: İSTANBUL AYAKKABI ENDÜSTRİSİ'NDE BİR ARAŞTIRMA30.11.2015 Özet İçin Tıklayınız.
6Murat KARAKOÇREADING SYLVIA PLATH'S POETRY THOROUGH CONTEMPORARY LITERARY THEORY26.02.2016 Özet İçin Tıklayınız.
7Ali ÖZDEMİRSTRATEJİK YÖNETİMDE BUL​ANIK MANTIK YAKLAŞIMI VE BİR MODEL ÖNERİSİ21.06.2016 Özet İçin Tıklayınız.
8Uğur DİLERIN-SERVICE EDUCATION AND TRAINING NEEDS OF INSTRUCTORS WORKING IN THE ACCREDITATION PROCESS AT VOCATIONAL QUALIFICATION TEST CENTERS21.06.2016 Özet İçin Tıklayınız.
9Halil KÜÇÜKLERTHE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING29.06.2016 Özet İçin Tıklayınız.
10Mesut GÜNENÇPOSTDRAMATIC THEATRICAL SIGNS IN THE PLAYS OF MARTIN CRIMP, SARAH KANE, MARK RAVENHILL AND SIMON STEPHENS30.06.2016 Özet İçin Tıklayınız.
11Cengiz KOÇGHAZALI AND FREUD THROUGH THE EYES OF FATIMA MERNISSI: MISCONCEPTION OF WOMEN'S RIGHTS IN ISLAM25.07.2016 Özet İçin Tıklayınız.
12İrfan ERTEKİN COMPARISON OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION WORKS IN
PUBLIC AND PRIVATE SECTOR HEALTHCARE INSTITUTIONS
15.03.2017Özet İçin Tıklayınız. (TR - EN)
13Hicran Özlem ILGIN

BİR HALKLA İLİŞKİLER ORTAMI OLARAK TELEVİZYON DİZİLERİNDE KENT İMAJI

15.03.2017 Özet İçin Tıklayınız
14Gülnur IŞIKLAR KADIN DERGİLERİNDEKİ REKLAM İLETİLERİNDE HAZ KAVRAMI VE
GÖRSEL KOD EŞLEŞMESİ
15.03.2017 Özet İçin Tıklayınız
15Özlem Pakize ŞİNİK ÇOKLU ÇOCUKLARDA ÇOKLU ZEKA KURAMI 29.03.2017 Özet İçin Tıklayınız.
16Murat DEMİR YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞININ İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA
29.09.2017 Özet İçin Tıklayınız.
17 Lebriz SÖNMEZ MEKAN POLİTİKALARI: DAVİD GRAİG'İN OYUNLARINDA MEKANSAL İMGE VE YARATIMLAR02.05.2017 Özet İçin Tıklayınız.
 

18

 


Mehmet SELİM DÜZGÜN
PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÜCRET UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: BİR UYGULAMA  18.05.2017 Özet İçin Tıklayınız. 
19 Esinderya ALÖMEROĞLU HEMŞİRELERDE İŞE YABANCILAŞMA: İSTANBUL İLİNDE ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA 01.06.2017 Özet İçin Tıklayınız.
 20Serhat Süreyya ÇETİN İŞLETMELERDE GÜVEN, BAĞLILIK VE VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE KÜLTÜRÜN ROLÜ: SİGORTA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA11/01/2018
Özet İçin Tıklayınız.
     

güncelleme: 21.12.2017 15:33