İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Çevre ve Doğa Festivali: “Yüzünü Güneşe Dön” Nature and Environment Festival at Istanbul Aydin University: “Turn your face towards the Sun”
İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürüle bilir Kampüs Kulübü (ÇevSür), 13 - 14 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “ekofest'15” ekoloji festivalinde pek çok renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Istanbul Aydin University Environment and Sustainable Campus Club (CevSur) hosted an ecology festival titled ‘ekofest’15’ on April 13-14, 2015.

Fashion Week Tadinda Bir Yarişma! A Competition like ‘Fashion Week’!
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin İstanbul Aydın Üniversite ile ortaklaşa düzenledikleri “Kumaş Tasarımı Yarışması”nın bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek. Istanbul Textile and Apparel Exporter Association is organizing the 10th Annual ‘Fabric Design Competition’ together with Istanbul Aydin University.

Moda Tasarım Programı On Yaşında 10th Anniversary of Fashion Design Program
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı 10'uncu yaşını “Moda Eğitiminde 10 Parlak Yıl” etkinliğiyle kutladı. Istanbul Aydin University Anadolu Bil Vocational School Fashion Design Program celebrated its 10th anniversary with ’10 Bright Years in Fashion Education’ event.

“Şu anki global modeller ekosistemlerin sağlıklı çalışmasını gözardı ediyor”
“ Current global models interfere with the healthy ecosystem functioning”
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği “Uluslararası Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi”ne konuşmacı olarak katılan Dr. Nicole Detraz, “Şu anki global modeller ekosistemlerin sağlıklı çalışmasını gözardı ediyor,” dedi. Joined the international ‘Women and Politics in a Global World’ conference organized by Istanbul Aydin University Turkish Research Center, Dr. Nicole Detraz said, “Current global models interfere with the healthy ecosystem functioning.”

Yükseköğretimde Dil Eğitimi Language Learning in Higher Education
İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu “Yükseköğretimde Dil Eğitimi” adlı konferansta "Yükseköğretim yabancı dille yapılmalı mı?" konusu tartışıldı. Istanbul Aydin University Foreign Languages Vocational School organized a conference titled ‘Language Learning in Higher Education’ and discussed ‘Should higher education be in foreign language?’

“Türkiye'de Kentsel Dönüşüm” Urban Transformation in Turkey
Aydın Düşünce Platformu “Türkiye'de Kentsel Dönüşüm” konulu toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'yi ağırladı. . Aydın Thinking Platform hosted ‘Urban Transformation in Turkey’ meeting participated by the Minister of Department of Environment and Urbanization İdris Gulluce during the meeting.

Dr. Mustafa Aydın: “Kinleri üzerimizden atmalıyız” Dr. Mustafa Aydın: “ We need to let our grudges go”
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın “Tarihi Belgeler Işığında Ermeni Olayları” konulu konferansta “Biz iki toplum olarak üzerimize düşeni yapmalıyız ve kinleri üzerimizden atmalıyız,” şeklinde konuştu.
Istanbul Aydin University chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın joined the conference titled ‘The Armenian Issue in Light of Historical Documents’ and said, “We, as two nations, need to do our part and let our grudges go.”

“Türk Futbol Endüstrisinin Geleceği ve Kurumsal Yönetim” “The Future of Turkish Soccer and Corporate Governance”
İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Araştırmalar Merkezi tarafından “Türk Futbol Endüstrisinin Geleceği ve Kurumsal Yönetim” konulu seminer gerçekleştirildi. Istanbul Aydin University African Research Center organized a seminar themed ‘The Future of Turkish Soccer and Corporate Governance”
“İstanbul'un Yeraltı Kültürel Katmanları” “Istanbul’s Underground Cultural Layers”
“Yeraltındaki İstanbul” kitabının yazarı gazeteci Ersin Kalkan, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Kulübü'nün düzenlediği konfreransa konuşmacı olarak katıldı. Author of “Istanbul: An Underground City” and journalist Ersin Kalkan participated as a speaker at the conference organized by Istanbul Aydin University Anadolu BIL Vocational School Architectural Restoration Club.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Etkinliği

Holy Birth Week at Istanbul Aydin University

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Elik konuşmacı olarak katıldı.

Marmara University Associate Professor Prof. Dr. Hasan Elik joined the Holy Birth Week event as a speaker at Istanbul Aydin University Florya Campus.


“Mozaik Sanatı ve Restorasyon” “Mosaic Art and Restoration”
“Mozaik Sanatı ve Restorasyon” adlı konferans restorasyon uzmanı Öğr. Gör. Ceyhun Katılt'ın katılımıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Florya yerleşkesinde verildi.
“Mosaic Art and Restoration” conference was organized by Istanbul Aydin University at Florya Campus with the participation of restoration specialist Associate Professor Ceyhun Katilt.

“2015 Seçimlerine Doğru Değişen Türkiye” “Turkey: A Change Towards 2015 Elections
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği “Siyaset Akademisi 5” beşinci haftasında “2015 Seçimlerine Doğru Değişen Türkiye” konusunu ele aldı. Istanbul Aydin University Turkish Research Center organized ‘Politics Academia 5’ on its 5th week with a subtitle “Turkey: A Change Towards 2015 Elections”

Zeka ve Akıl Oyunları Intellegence and Mind Games
Üstün Zekalılar Uzmanı Ömer Faruk Şekeroğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde katıldığı konferansta üstün zekâlı çocukların öğretmenlerinin tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi konularında bilgiler verdi. Intellegence specialist Omer Faruk Sekeroglu joined a conference organized by Istanbul Aydin University and gave information on how to locate the teachers of high IQ students and how to educate them and the families of these students.

Duygusal Zekâ Kontrolü Başarı Getirir Emotional Intellegence Control Leads to Success
Yrd. Doç. Dr. Aslı Güngör yaptığı konuşmada “Duygusal zekâ kontrolü ve stres yönetimi ile başarılı olabilirsiniz. Duygusal Zekâ Kontrollü Başarı Getirir,” dedi. Associate Professor Asli Gungor said, “You can be successful with emotional intellegence control and stress management. Emotional intellegence control leads to success.”


Türkiye'de İstatistik Günü Statistics Day in Turkey
Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Aydın Üniversitesi Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü kapsamında Türkiye'de istatistik üretimi ve istatistik biliminin öneminin ele alındığı bir konferans gerçekleştirildi. Turkish Statistical Institute Istanbul Division and Istanbul Aydin University On-Site Training Coordinatorship organized a conference on April 25 as part of Turkish Statistics Day and discussed Turkish statistics and the importance of statistics in general.

Başaran Ulusoy: “2023'te hedefimiz 50 milyon ziyaretçi” Basaran Ulusoy: “50 million visitors by 2023”
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde katıldığı sertifika töreninde “2023'te hedefimiz 50 milyon ziyaretçi, 50 milyar dolar döviz,'' dedi. TURSAB President Basaran Ulusoy said, “Our target is to have 50 million visitors and 50 billion dollars” during the certificate ceremony at Istanbul Aydin University.
Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Women and Politics in a Global World
İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi'nde düzenlenen "Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi"nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, kadın politikaları üzerinden yönetimlerin karakteristik özelliklerini okumanın mümkün olduğunu ifade etti. Istanbul Aydin University organized an international congress titled “Women and Politics in a Global World.” Deputy Minister of Family and Social Politics Cigdem Erdogan Atabek mentioned that any administration’s women policies are reflections of their characteristics.

Mavisel Yener İAÜ'de

Mavisel Yener at IAU

Çocuk edebiyatının sevilen yazarı Mavisel Yener, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı öğrencileriyle biraraya geldi. One of the celebrated author of children’s literature Mavisel Yener joined the students of Istanbul Aydin University Child Development Program.

“Alternatif Enerji Kaynakları” “Alternative Energy Sources”
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)  Yönetim Kurulu Üyesi Levent Gülbahar, İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilir Kampus Kulübü'nün  (ÇEVSÜR) düzenlediği EKOFEST'2015 etkinliğinde “Alternatif Enerji Kaynakları” hakkında bilgiler verdi. Levent Gulbahar, a member of the Board of Directors of Turkish Solar Energy Industry Association (GENSED) joined the EKOFEST’2015 event organized by Istanbul Aydin University Environment and Sustainable Campus Club (CEVSUR) and gave information about ‘Alternative Energy Sources.’

Türkiye'de Modernleşme Modernization in Turkey
İstanbul Aydın Üniversitesi Özgür Düşünce Kulübü'nün gerçekleştirdiği “Türkiye'de Modernleşme” konulu konferans Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emre Ateş, Yrd. Doç. Dr. Ateş Uslu ve Yrd. Doç. Dr. Gülay Uğur Göksel konuşmacı olarak katıldılar.
Istanbul Aydin University Free Thinking Club organized a conference titled ‘Modernization in Turkey.’ Associate Professors Ahmet Emre Ates, Ates Uslu and Gulay Ugur Goksel joined the conference as speakers.

“Atatürk Dönemi Politikalarla Konjonktürel Bakış Bağlamında Dil” “The future of language with Ataturk Era Policies”
İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Atatürk Dönemi Politikalarına Konjonktürel Bakış” etkinliğine Prof. Dr. Günay Karağaç konuşmacı olarak katıldı. Istanbul Aydin University Ataturk’s Principles and Turkish Revolution Research Center and Ataturk Thinking Club organized an event titled “The Future of Language with Ataturk Era Policies.” Prof. Dr. Gunay Karaagac joined the event as a speaker.


İş Hayatında Stres ve Mobbing ile Başa Çıkma Teknikleri How to Combat Workplace Stress and Mobbing
İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma Merkezi ile İnsan Kaynakları Üssü'nün ortaklaşa düzenlediği “İş Hayatında Stres ve Mobbing ile Başa Çıkma Teknikleri Eğitimi” Florya Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Istanbul Aydin University Life without Disabilities Research Center and the department of Human Resources organized an educational session titled ‘How to Combat Workplace Stress and Mobbing’ at Florya Campus.

Yeni Nesil Okullar Sempozyumu New Generation Schools Symposium
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği Yeni Nesil Okullar Sempozyumu'nda mevcut eğitim sistemi akademisyen, yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli bakış açısıyla ele alındı. Istanbul Aydin University Faculty of Education organized New Generation Schools symposium where the current education system was discussed with a point of view of academicians, principals, teachers, students and parents.

“Kalplerimiz Seni Unutur mu Yeşilçam” “Yesilcam: Can We Forget You?”
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Tv Em'in ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Yeşilçam'ın ünlülerini biraraya geldi. Yesilcam celebrities got together for an event organized by Istanbul Aydin University Faculty of Communications and TV Em.