1'inci Uluslararası Afrika Konferansı İAÜ'de yapıldı. I.International Conference on Africa at IAU
İstanbul Aydın Üniversitesi ve DEİK işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Afrika Konferansı'nda konuşan Dr. Mustafa Aydın, "Afrika'daki insanlara asla menfaat olarak bakmadık," dedi. We have never seen African people as a 'profit'," said Dr. Mustafa Aydin during the I. International Conference on Africa organized by Istanbul Aydin University and DEIK (Foreign Affairs and Foreign Economic Relations).

İstanbul Aydin Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Coşkusu Spring Festival Enthusiasm At Istanbul Aydin University
İstanbul Aydın Üniversitesi, her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı geleneksel Bahar Festivali'nde bu yıl da Karmate, Göksel ve Şebnem Ferah konserlerine ev sahipliği yaptı. Istanbul Aydin University hosted its annual Spring Festival with concerts from Karmate, Goksel and Sebnem Ferah.

"Habercilikte Fark Yaratmak" "Making a Difference in Journalism"
Gazeteci Hakan Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği "Habercilikte Fark Yaratmak" konferansında genç iletişimcilerle bir araya geldi. Journalist met with young journalists during the conference titled "Making a Difference in Journalism" organized by Istanbul Aydin University Faculty of Communication."

Geleneksel "İnsanlığın Gerçek Dostları" Ödül Töreninin 16.'si Düzenlendi 16th Traditional 'Real Friends of Humanity' Award Ceremony
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, bu yıl 16.'si düzenlenen  "İnsanlığın Gerçek Dostları" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sigarayla mücadelede dünyanın önde gelen ülkesi durumuna geldiğini söyledi. Dr. Mustafa Aydin, President of Turkish Anti-Smoking Association said Turkey is a leading country in fight against cigarette smoking, during the 16th 'Real Friends of Humanity' award ceremony.

"İletişim Eğitiminde Akreditasyon ve Tanıma" Accreditation and Recognition in Communication Education
İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Başkanı Prof. Dr Aysel Aziz, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği "İletişim Eğitiminde
Akreditasyon ve Tanıma" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
Prof. Dr. Aysel Aziz, President of Communication Research Association (ILAD), joined the panel titled "Accreditation and Recognition in Communication Education" organized by Istanbul Aydin University Faculty of Communication.

"Gelecek Uzaktan Eğitimde" "Future Lies in Distance Learning"
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Uçan,  "I. Uluslararası Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri" konferansında uzaktan eğitim sistemlerinin önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacağını öngördüğünü açıklayarak, "Gelecek uzaktan eğitimde. Istanbul Aydin University Faculty of Engineering Dean, Prof. Dr. Osman Nuri Ucan explained that he predicts that distance learning systems will prevail in years to come during the conference titled "I. International Distance Learning and Learning Technologies" and said, "Future Lies in Distance Learning. We need to protect these systems and we are the only one to do so."

VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu VII. Atmospheric Science Symposium
İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi birlikteliği ile On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Marmara Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek olması bilgi paylaşımına, eş güdüme ve birlikteliğe son derece önemli katkılar sağlayacaktır. ITU and Istanbul Aydin University have secured the co-operation and collaboration of Ondokuz Mayıs University (OMU), General Directorate of Turkish Air Lines (THY), Turkish State Meteorological Service (TSMS), General Directorate of Civil Aviation (SHGM), Marmara Regional Clean Air Directoriate (MTHMBM), Turkish Chamber of Meteorological Engineers (TMMOB) and State Hydraulic Works (DSI).
İAÜ'de Avrupa ve Türkiye'de Çocuk Üniversiteleri Konferansı Children's Universities in Europe and Turkey Conference to take place at IAU
“Yeraltındaki İstanbul” İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği "Avrupa ve Türkiye'de Çocuk Üniversiteleri Konferansı"nda çocuk üniversitelerinin amaç ve işlevleri hakkında görüşler dile getirildi. Istanbul Aydin University Children's Education Training and Research Center organized a conference titled "Children's Universities in Europe and Turkey" where the aims and functions of children's universities were discussed.

II. Uluslararası Disleksi Kongresi II. International Dyslexia Congress
2. Uluslararası Disleksi Kongresi 30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. II. International Dyslexia Congress took place at Istanbul Aydin University on May 30-31, 2015.

Hanedanlar İstanbul'da buluştu Dynasties met in Istanbul
Avrasya Üniversiteler Birliği'nin İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği  "Balkanlarda Tarihsel Rekabet ve İşbirliği" konulu konferansta konuşan Slovenya Büyükelçisi Dr. Milan Jazbec, "Artık tarihi trendlerin farkında olup, deneyimleri dinleyip bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor," dedi. Slovenia Ambassador Dr. Milan Jazbec who attended to the Conference on "Historical Rivalry and Collaboration in Balkans" organized by Eurasian Universities' Union and hosted by Istanbul Aydin University said "now we should be aware of historical trends, we need to listen and learn from the experiences"

İstanbul Aydın Üniversitesi 11. Geleneksel İletişim Ödülleri sahiplerini buldu Istanbul Aydin University 11th Annual Traditional Communications Awards
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 33 bin öğrencisi, medya ve sanat dünyasının yıldızlarını belirledi. Istanbul Aydin University 33,000 students have chosen the best of the media and arts.

"Köylerin Mahalleye Dönüştürülmesinin Sosyal ve Ekonomik Etkileri" "Social and Economic Impact of Designating Villages to Administrative Divisions 'Districts'
İAÜ Türkiye Araştırmaları Müdürü Zeynep Banu Dalaman, "Silivrililere yaşam biçimlerini sorduğumuzda yüzde 75'i kendini köylü olarak görüyor. Yaşam biçimlerini incelediğimizde de bunu görüyoruz," dedi. Zeynep Banu Dalaman, IAU Director of Turkish Research, said "When we ask people from Silivri about their life styles, 75% of them see themselves as villager."

70 İLDEN 560 GAZETE 560 NEWSPAPERS FROM 70 COUNTRIES
İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri, yetmişe aşkın ilden getirdikleri yerel gazeteleri üniversitenin Florya Yerleşkesi'nde sergiliyorlar.  Junior students of Department of Journalism, Istanbul Aydın University are exhibiting local newspapers that they brought from more than 70 cities in the Florya Campus of IAU

Uluslararası Partnerler
Haftası
International Partners Week
İstanbul Aydın Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Üniversiteler arası iş birliklerinin arttırıldığı önemli bir network ortamı olan International Partners Week etkinliği 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. International Partners Week which is an important networking event organized by Istanbul Aydin University Erasmus+ Office providing to increase the collaborations among universities was held between 04-08 May 2015
Cemil Çiçek: "Bilgi üreten toplum olma noktasında ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız var" Cemil Cicek: "We need a serious campaign to become a knowledge producing information society"
Aydın Düşünce Platformu'nun toplantısında konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Siyaset neyi söylerse söylesin tüm partiler üzerinde bilgi üreten toplum olma noktasında ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız var," dedi. Joined as a speaker at Aydin Thinking Platform Cemil Cicek, the Speaker of the TBMM (The Grand National Assembly of Turkey) emphasized the difficulties in Turkey's information production.

Ödüllü Yönetmen Güçlü Yaman İAÜ'de Award-winning Director Guclu Yaman at Istanbul Aydin University
"Dönüşü Olmayan Yolculuk: Son Durak Frankfurt Havaalanı" adlı kısa filmiyle dünya çapında sayısız ödül sahibi yönetmen Güçlü Yaman İAÜ öğrencileriyle bir araya geldi. Director Guclu Yaman who received numerous awards worldwide with the short film "Journey of No Return: Last Stop Frankfurt Airport" met with IAU students.

İAÜ Kariyer Fuarı sona erdi IAU Career Fair ended
İstanbul Aydın Üniversitesi Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü'nün geleneksel olarak gerçekleştirdiği "İAÜ Kariyer Fuarı"nın 9.'su gerçekleştirildi. Kariyer Fuarına gelen firma yetkilileri öğrencilere firmalarını tanıtarak, staj imkanları hakkında bilgiler verdiler. Istanbul Aydin University's On-site Implementation Coordination Office conducted its 9th annual "IAU Career Fair". Company officials attending to the Career Fair introduced their companies and gave information about internship opportunities.

2023 Türkiye Vizyonu ve Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı 2023 Turkey's Vision and International Vocational Training Workshop
İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Mezun ve Mensupları Derneği'nin (MEYODER) gerçekleştirdiği "2023 Türkiye Vizyonu ve Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda konuşan Dr. Mustafa Aydın, "İşçisin sen işçi kal mantığıyla 21. yüzyılda hiçbir yerden sonuç alamazsın," dedi. Istanbul Aydin University Vocational Schools Alumni and Members Association organized a workshop titled "2023 Turkey's Vision and International Vocational Training Workshop." Dr. Mustafa Aydin who participated at the workshop said, "You cannot get anywhere in 21st century with a 'you are an employee and you must remain one' mentality."

Ruanda Soykırımı'nın 21'inci Yıl Dönümü İAÜ'de anıldı IAU Commemorates 21st Anniversary of Rwanda Genocide
20. yüzyılda yaşanan en büyük katliamlardan biri olan Ruanda Soykırımı için İstanbul Aydın Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Istanbul Aydin University held a special ceremony to commemorate Rwandan Genocide,one of the biggest genocides of the 20th century.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Dünya Hemşireler Günü Kutlandı International Nurses Day celebrated in Istanbul Aydın University
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün düzenlediği "Dünya Hemşireler Günü" kutlamasına Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Saadet Ülker Konuşmacı olarak katıldı. Saadet Ülker, Chairman of Turkish Nursing Association, participated to "International Nurses Day" celebration held by Istanbul Aydin University Faculty of Health Sciences Nursing Department, as keynote speaker