Ali Kırca: “Farklı ve Meraklı Olun” Ali Kirca: “Be Different and Curious”
Ünlü anchorman Ali Kırca İstanbul Aydın Üniversitesi'ne konuk oldu. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Kırca, hayata  ve yeni çıkan kitabı “Öteki Bahçe” ye dair anılarını öğrencilerle paylaştı. Famous anchorman Ali Kirca was a guest at Istanbul Aydin University. Kirca, talked about his memories from his new book “Oteki Bahçe” (The Other Garden) at an event organized by the Communication Faculty Public Relations Club.

Dr.  Mustafa Aydın “Türk Milleti Ağız Sağlığına Özen Göstermiyor”

Dr. Mustafa Aydin “Turkish citizens do not pay attention to Oral Health”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevveli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de diş sağlığı sorununa değinerek, “Türk milleti ağız sağlığına özen göstermiyor. Bunu ortadan kaldırmamız dişimizi vücudumuzun bir organı olarak kabul etmemiz lazım,” dedi.

Istanbul Aydin University Board of trustees chairman Dr. Mustafa Aydin, referred to dental health problems in Turkey, “Turkish citizens do not pay attention to Oral Health. We need to accept our teeth as an organ of the body.”


İAÜ ve  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında işbirliği

A collaboration between IAU and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

A Collaboration Protocol was signed between IAU and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).


İAÜ ve İTÜ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Aydın University and İstanbul Technical University signed a collaboration protocol.

İstanbul Aydın Üniversitesi  ve İstanbul Teknik Üniversitesi  arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul Aydın University and İstanbul Technical University signed a collaboration protocol.


“Farklılıklarınızın farkına vararak bir yerlere gelmeye çalışın”

Know your difference and Differentiate

İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Programı'nın düzenlediği “Girişimcilik” konferansına Silk & Cashmere markasının kurucusu ve CEO'su Ayşen Zamanpur konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Aydın University Department of Business Administration hosted a conference titled “ Entrepreneurship ”. CEO of Silk & Cashmere, Ayşen Zamanpur joined as a guest speaker.

Afrika'nın Yıldızları Konferanslar dizisinin ilki gerçekleştirildi First Part Of The Africa’s Stars Conference Series Has Began

İstanbul  Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi  “Afrika'nın Yıldızları” üst başlıklı konferans dizisinin ilkini Burkina Faso  eski Büyükelçisi Aydın Sefa Akay 'ın katılımıyla gerçekleştirdi. 

Istanbul Aydin University Africa Applied Research Center initiated the first of a conference series title “Africa’s Stars” with the participation of Burkina Faso former Ambassador, Aydin Sefa Akay.

“Avrupa'nın Güvenliğinde Türkiye Faktörü” İAÜ’de ele alındı “Turkish Factor in European Security” discussed at IAU

“Avrupa'nın Güvenliğinde Türkiye Faktörü” İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ele alındı.  İstanbul Aydın Üniversitesi ve EURAS işbirliğiyle gerçekleştirilen panelde konuşan Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin coğrafya, ekonomi, siyaset, tarih ve kültür olarak dünyanın merkezinde yer aldığını, merkezde yer almanın da bazı yükümlülükleri ve sorumlulukları beraberinde getirdiğini vurguladı.

“Turkish Factor in European Security” was discussed at Istanbul Aydin University. An Istanbul Aydin University and EURAS joint panel program, Dr. Mustafa Aydin stressed about Turkey’s geographic, economic, political, history and culture being the center of world and with this it brings obligations and responsibilities.

İzmir Merkez Valisi Dr. Mustafa Tamer İAÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Governor of Izmir Dr. Mustafa Tamer to meet with the students of Istanbul Aydın University.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü'nün düzenlendiği etkinlikte İzmir Merkez Valisi Dr. Mustafa Tamer öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte insanın hayat boyu devamlı bir şeyler üretmesi gerektiğini temel ilke kabul ettiği belirtilen Dr. Mustafa Tamer, öğrencilere yaptığı bilimsel çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Governor of Izmir Dr. Mustafa Tamer,  gathered with the students of the Department of Architectural Restoration in an event at Istanbul Aydın University. During this event, Dr. Mustafa Tamer emphasized the importance of being productive and innovative, gave information on his scientific works.


Rus Dili Türkiye Olimpiyatları Düzenlendi.

Russian Language Olympics to be held at İstanbul Aydın University.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Rusça Konseyi himayesinde Türk-Rus Kültür Vakfı ve Moskova RUDN Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Rus Dili Olimpiyatı-Olimprus”un ödül töreni İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

With the collaboration of the Russian Federation, Office of Presidency Russian Council of the Turkish-Russian Cultural Foundation and University of RUDN Moscow, the award ceremony of the “Russian Language Olympics- Olimprus” was held at İstanbul Aydın University.


Tuğrul Türkeş İAÜ'de Türiye'nin Dış Politikasını Değerlendirdi

Tuğrul Türkeş evaluates Turkish Foreign Policy at İAU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği “Türkiye'nin Dış Politikası” konulu konferansta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Tuğrul Türkeş, Vice President of MHP gathered with students of the Department of Political Science and Foreign Affairs during the conference hosted by İstanbul Aydın University Western Research Center, with a theme of “Turkish Foreign Policy”.

Büyükçekmeceli Çocuklar “Dünya Çocuk Hakları Günü”nü kutladılar

Children in the Buyukcekmece District celebrated “World’s Children Rights Day”

Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Büyükçekmeceli Çocuklar Hak ve Sorumluluklarını Öğreniyorlar” etkinliği ile bir araya gelen çocuklar, “Dünya Çocuk Hakları Günü”nü kutladılar.

Buyukcekmece Municipality President Dr. Hasan Akgün and Istanbul Aydin University Board of Trustees Chairman Dr. Mustafa Aydin participated at the event in the Buyukcekmece Ataturk Cultural Centre.


“Evde Bakım Hizmetlerinde Neredeyiz?”

“Where are we in Home Care?”
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği "Evde Bakımda Neredeyiz?" konulu sempozyumda evde bakımda son gelişmeler ve sağlık personeli istihdam olanakları ele alındı.

At the “Where are we in Home Care?” symposium, recent developments in home care and health care employment opportunities were discussed at Istanbul Aydin University.


Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplandı

Executive Committee of Kucukcekmece City Counsel to meet at IAU

Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Komisyon,  Meclis Başkanları ve Komisyon Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın katılımıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi’nde toplandı.

Executive Committee of Kucukcekmece City Counsel, Commission, Councillor and Associate councillor had a meeting at Istanbul Aydın University with the Commissions’ Director Dr. Mustafa Aydın.


Geleneksel “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödül  Töreninin 15.’si Düzenlendi.

15th Traditional “Real Friends of Humanity” Award Ceremony

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, bu yıl 15.'si düzenlenen “İnsanlığın Gerçek Dostları” ödül töreninde yaptığı konuşmada, “21. yy’da bir ülkeyi istila etmek için o ülkeye tanklarınızı, toplarınızı göndermeniz gerekmiyor. Sigara kartellerini eğer o ülkeye sokuyorsanız, o ülkeyi hem ekonomik olarak hem de kültürel, hem de siyasi olarak bağımlı hale getirmiş olursunuz,” dedi.

 “In todays world, in 21st century, you do not need to occupy a country with your army, tankers and arms. If you are able to have one of those cigarette cartels enter into a country you can have that country be dependent economically, culturally and politically on them.” said the President of Turkish Anti-Smoking Association Dr. Mustafa Aydin, during the 15th Annual Award Ceremony titled “Real Friends of Humanity.”


“Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Enerji Tarihimize Bakış”                                      

From Ottoman Empire to Turkish Republic: A Look at Turkish Energy Sector

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Enerji Tarihimize Bakış” konulu konferansta konuşan 21. ve 22. Dönem TBMM Milletvekili ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel Yalova, bugün dünya nüfusunun 1.2'sinin
Hala elektrikle tanışmadığını belirtti.

Istanbul Aydin University hosted a conference under the theme of “From Ottoman Empire to Turkish Republic: A Look at Turkish Energy Sector.” One of the speakers, Assistant Professor Yrd. Doc. Dr. Yuksel Yalova of Istanbul Aydin University and 21st and 22nd term former representative of The Grand Assembly of Turkey, said that “1.2 billion of people do not have access to electricity.”