Ercüment Tanrıver: “3 Aralık Engelliler Günü’nün Toplumların Sınav Günü”

Ercüment Tanrıver: “December 3 International Day of Persons with Disabilities”

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi 3 Aralık Engelliler Günü’nün toplumların sınav günü  olduğunu vurguladı.

The president of Turkish National Association of the Deaf Ercüment Tanrıverdi, participated in a panel discussion organized for the annual observance of the International Day of Disabled Persons at Istanbul Aydın University on December 3, 2014 and noted that it is a challenging day for the society to face with disability.

Kadına Şiddete Hayır Say No to Violence against Women

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde “Kadına Şiddete Hayır” paneli düzenlendi.

Istanbul Aydın University organized a panel discussion titled “Say No to Violence against Women”.


Prof. Dr. Davut Kavranoğlu: “Bilimdeki sistemimizi değiştireceğiz”

Prof. Davut Kavranoglu: “We are going to change the scientific methods we use”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde katıldığı konferansta, yükseköğrenimde yeni bir düzene ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Biz artık bilimdeki sistemimizi değiştireceğiz. Evrensel standartlarda ülkemizin ilerlemesinde dinamo vazifesi görebilecek üniversitelerimizi dönüştürecek yeni bir üniversite düzenine geçeceğiz,” dedi.

Prof. Davut Kavranoglu Deputy Minister of Science, Industry and Technology joined a conference at Istanbul Aydın University and drew attention to the fact that the higher education system in Turkey needs to be revised, “We are going to change the scientific methods we use. We are going to switch to a newer college system in order to bring up our university to universal standards in which will help our country develop.”


Engelliler için "engelsiz" yılbaşı eğlencesi

New Years Eve for the disabled ‘without barriers’

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri engelli öğrenciler için "Engelsiz Yılbaşı" eğlencesi düzenledi.

Istanbul Aydın University organized a New Years Eve program for the disabled students and Ozel Cocuklarla El Ele Egitim ve Rehabilitasyon Merkez (Hand in Hand with Special Kids Rehabilitation Center), called ‘New Years Eve without Barriers’ at Florya Campus.

İstanbul Aydın Üniversitesi Fenilketonüri (PKU)'ye destek verdi

Istanbul Aydın University to support Phenylketonuria (PKU).

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü  “Gıda Kaynaklı Hastalıklar ve Fenilketonüri” konferansı gerçekleştirdi. “Yetmiş İki Saat, İki Damla Topuk Kanı” sloganıyla gerçekleştirirlen konferansa Deniz Yılmaz Atak konuşmacı olarak katıldı.

Istanbul Aydın University Department of Food Engineering held a conference titled “Foodborne Diseases and Phenykletonuria”. Deniz Yilmaz Atak joined the conference with a theme “seventy two hours, two drops of heel blood”, as guess speaker.


Kazım Koyuncu'ya Sevgi Yağmuru

Fans Show Their Admiration For Kazim Koyuncu

İstanbul Aydın Üniversitesi, Trabzonspor Öğrenci Kulübü ÜNİTS’nin gerçekleştirdiği etkinlikte Kazım Koyuncu’yu konu alan “Yağmur - Kıyamet Çiçeği” filminin oyuncuları Engin Hepileri, Elena Viunova ve Devrim Saltoğlu’nu konuk etti.

Istanbul Aydın University hosted an event organized by Trabzonspor Student Club UNITS participated by Engin Hepileri, Elena Viunova and Devrim Saltoglu, the actresses and actors stared in the movie “Yagmur-Kıyamet Cicegi – Rain- Flower of Hell”, about the life of Kazım Koyuncu.


Simge Fıstıkoğlu İAÜ'de

Simge Fistikoglu at IAU

Sunucusu Simge Fıstıkoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide, “Sadece mesleğim gereği televizyon izliyorum, bilgi ve eğlence için televizyon izlemiyorum,” dedi.

Anchorwoman Simge Fistikoglu joined the meeting at Istanbul Aydın University and said, “I only watch TV because of my job but I don’t watch TV just for fun or to get information.”


İstanbul, dünyanın sıfır noktası unvanını almak için çalıştaya konu oldu

Istanbul has been the subject of the workshop to receive the title “the world’s prime point”.

“İstanbul Sıfır Meridyen Çalıştayı”nda konuşan Prof. Dr. Sami Yeprem, yakın zamana kadar   Ayasofya'dan geçtiği bilinen sıfır meridyeninin turistlere tanıtılması konusunda Turizm Bakanlığı'nın destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

Spoken at the “Istanbul Workshop: Point Zero” Prof. Sami Yeprem emphasized that the Ministry of Tourism should support the projects to introduce Hagia Sophia once believed to be Point Zero.
İçimizden Biri Atatürk

Ataturk: One of Us

İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonunu üstlendiği “İçimizden Biri Atatürk” konferansı İAÜ Florya Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Istanbul Aydın University Ataturkist Thought Club organized a conference titled “Ataturk: One of Us” at IAU Florya Campus.


Odyolojik Denge Muayenesinde Teknolojik Yaklaşımlar: VHIT

Technological Approaches to Audiology Balance Test: vHIT

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü  “Odyolojik Denge Muayenesinde Teknolojik Yaklaşımlar: VHIT” konulu konferansa ev sahipliği yaptı. 

Istanbul Aydın University Faculty of Health Sciences Department of Audiology hosted a conference titled “Technological Approaches to Audiology Balance Test: vHIT”


Kartal İAÜ'ye Kondu

The Eagle Landed on IAU

Beşiktaş TV’nin Yılbaşı için hazırladığı özel program, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Special New Years Eve TV show by Besiktas TV took place at Istanbul Aydın University.