<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/ugtak.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 UGTAK

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 19-20 Eylül 2019 tarihinde Nevşehir’de düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresine dört sözlü bildiri ile yoğun katılım göstermiştir.


<p>​Dr. Öğr. Üyesi Ebru Deniz &#39;&#39;Mutfaktaki Devrim: 3D Yazdırılmış Gıdalar&#39;&#39;, &#160;Öğr. Gör. Çiğdem Muştu &#39;&#39;Alternatif Bir Gıda Olarak Algler&#39;&#39;, Öğr. Gör. Sinem Bilgin Öztürk &#39;&#39;Gazetelerdeki Gastronomi Köşe Yazılarının İncelenmesi: Türkiye Örneği&#39;&#39; ve Arş. Gör. Burcu Kaya &#39;&#39;Gastronomik Bir Değer Olarak Bağcılık Ürünleri: Ege Bölgesi Örneği&#39;&#39; konulu bildirileri sunmuş, kongreyi takip edenlerin takdirini toplamışlardır. Üniversitemizin bilimsel yaklaşımını öne çıkarması adına bir fırsat olan bu etkinlikte bölüm hocalarımız diğer üniversitelerin gastronomi bölümlerinden akademisyenleriyle tanışma ve ortak bilimsel faaliyetlerde bulunma adına girişimlerde de bulunmuşlardır.</p>

Yayınlandı:
28.7.2020

Kategori:
Etkinlik

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes