Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Araş. Gör. Değerlendirme Sonuçları

  


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="840" style="width: 632pt;"> <colgroup><col width="21" style="width: 16pt;"></col> <col width="55" style="width: 41pt;"></col> <col width="42" style="width: 32pt;"></col> <col width="54" style="width: 41pt;"></col> <col width="52" style="width: 39pt;"></col> <col width="58" style="width: 44pt;"></col> <col width="59" style="width: 44pt;"></col> <col width="58" style="width: 44pt;"></col> <col width="47" style="width: 35pt;"></col> <col width="39" style="width: 29pt;"></col> <col width="69" style="width: 52pt;"></col> <col width="61" style="width: 46pt;"></col> <col width="41" style="width: 31pt;"></col> <col width="48" style="width: 36pt;"></col> <col width="72" style="width: 54pt;"></col> <col width="64" style="width: 48pt;"></col> </colgroup><tbody><tr height="80" style="height: 60pt;"><td colspan="14" height="80" class="xl76" width="704" style="height: 60pt; width: 530pt; text-align: center;"><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/ubyo-aras-gor-alimi-degerlendirme-sonuclari/ubyo.JPG" alt="ubyo.JPG" style="margin: 5px; width: 674px;"/><br/></td><td class="xl65" width="72" style="width: 54pt;"></td><td width="64" style="width: 48pt;"></td></tr><tr height="32" style="height: 24pt;"><td height="32" class="xl71" style="height: 24pt;"></td><td class="xl72" width="55" style="width: 41pt;"><br/></td><td class="xl73" width="42" style="width: 32pt;"></td><td class="xl73" width="54" style="width: 41pt;"></td><td class="xl73" width="52" style="width: 39pt;"></td><td class="xl73" width="58" style="width: 44pt;"></td><td class="xl73" width="59" style="width: 44pt;"></td><td class="xl73" width="58" style="width: 44pt;"></td><td class="xl73" width="47" style="width: 35pt;"></td><td class="xl73" width="39" style="width: 29pt;"></td><td class="xl73" width="69" style="width: 52pt;"></td><td class="xl73" width="61" style="width: 46pt;"></td><td class="xl74" width="41" style="width: 31pt;"></td><td class="xl73" width="48" style="width: 36pt;"></td><td class="xl75"></td><td></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1035" style="width: 776pt;"><colgroup><col width="64" span="14" style="width: 48pt;"></col><col width="75" style="width: 56pt;"></col><col width="64" style="width: 48pt;"></col></colgroup><tbody></tbody></table>

Yayınlandı:
14.12.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes