<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/yeni-haber-gorseli.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

  ‘TURQUALITY’ Dünyanın İlk Ve Tek Markalaşma Programı

  Turquality türk markalarının dünyayla rekabet edebilmesini sağlayan, ticaret bakanlığının geliştirdiği bir programdır.


<p><span style="text-align: justify;">10 yılda 10 dünya markası yaratmak vizyonu ile dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®, sadece parasal bir destek olmaktan öte, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. Program, bireyin gelişiminden kurumların gelişimine ve nihayetinde de ülkemizin kalkınmasına uzanan bir gelişim köprüsü kurmaktadır.</span></p><div><strong>TURQUALITY®</strong> Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. Program hedefleri içerisinde destek kapsamındaki marka bilinci ve farkındalığı yaratacak firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alarak projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması, katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırılması, katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük işbirlikleri için ortam hazırlanması ve destek kapsamındaki firmaların yurtdışındaki imajının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması yer almaktadır.</div>

Yayınlandı:
4.1.2020

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes