SHMYO Ön Değerlendirme Sonuçları

 25.01.2019 Tarihinde Yayımlanan Öğretim Görevlisi İlanı


<p>​<a href="/haberler/Documents/A%C4%9F%C4%B1z%20ve%20Di%C5%9F%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları.pdf</a></p><p><a href="/haberler/Documents/Anestezi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Anestezi Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları.pdf</a></p><p><a href="/haberler/Documents/Di%C5%9F%20Protez%20Teknolojisi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Diş Protez Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları.pdf</a><br/></p>

Yayınlandı:
8.2.2019

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes