SBF Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

 SBF Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​<a href="/haberler/Documents/Kopya%20%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20%C3%87ocuk%20Geli%C5%9Fimi%20Sonu%C3%A7%20Listesi.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Öğretim Görevlisi Çocuk Gelişimi Sonuç Listesi</a><br/></p><p><a href="/haberler/Documents/Kopya%20%C3%96%C4%9Fretim%20G%C3%B6revlisi%20Hem%C5%9Firelik%20Sonu%C3%A7%20Listesi.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Kopya Öğretim Görevlisi Hemşirelik Sonuç Listesi</a><br/></p>

Yayınlandı:
25.2.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes