Sign In

 Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi Programı

 Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi programı öğretim elemanı alımı sınav değerlendirme sonuçları yayınlanmıştır.


 

<p>​</p><p rtenodeid="3"><span rtenodeid="7" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;">&#160;<a href="/haberler/Documents/Akademik%20Kadra%20S%C4%B1nav%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme-FTT-%C5%9Eubat%202018-%C4%B0LAN.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span rtenodeid="2" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>&gt;&gt;&#160;</strong></span><span rtenodeid="3" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>Sağlık Hizmetleri MYO<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="5"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span> Fizyoterapi </strong></span><span rtenodeid="3" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>P</strong></span><span rtenodeid="4" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>rogramı</strong></span><span rtenodeid="4" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong></strong></span></a><br/></span></p><p rtenodeid="3"><span rtenodeid="7" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><br/></span></p><p rtenodeid="3"><span rtenodeid="7" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><br/></span></p>

Yayınlandı:
19.2.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No