Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 2019

  Formasyon Kayıt Listesi açıklanmıştır..


<p style="text-align: center;"> <strong>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ<br/></strong><strong>YENİ DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ<br/></strong><strong>SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ DUYURULAR</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong> <br/></strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Formasyon Kayıt Listesi</strong></p><p style="text-align: justify;"> <a href="/haberler/Documents/formasyon-kayit-listesi-2019.pdf"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> <strong>Formasyon Kayıt Listesi için tıklayın.</strong></a><br/></p><p style="text-align: justify;"> <strong> <br/></strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Kesin Kayıt Sonuçları</strong><br/></p> <a href="https://www.aydin.edu.tr/haberler/Documents/Pedagojik-Formasyon-Egitimi-Sertifika-Program%C4%B1-Kesin-Kay%C4%B1t-Listesi.pdf"></a> <ol> <a href="https://www.aydin.edu.tr/haberler/Documents/Pedagojik-Formasyon-Egitimi-Sertifika-Program%C4%B1-Kesin-Kay%C4%B1t-Listesi.pdf"></a> <li> <a href="https://www.aydin.edu.tr/haberler/Documents/Pedagojik-Formasyon-Egitimi-Sertifika-Program%C4%B1-Kesin-Kay%C4%B1t-Listesi.pdf"></a><a href="https://www.aydin.edu.tr/haberler/Documents/Pedagojik-Formasyon-Egitimi-Sertifika-Program%C4%B1-Kesin-Kay%C4%B1t-Listesi.pdf"><strong>Kesin Kayıt Sonuçları için tıklayın.</strong></a></li></ol><p></p><p style="text-align: center;"> <strong> <br/></strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Genel Bilgiler</strong></p><ol><li>Başvuru ve kayıt süreci ile ilgili her türlü açıklama ve duyuru, tebliğ niteliğinde olup İstanbul Aydın Üniversitesi www.aydin.edu.tr adresinden yapılacaktır.</li> <li><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><p>Kesin kaydınızın yapılabilmesi için öncelikle 11 Mart-21 Mart 2019 tarihleri arasında<strong> </strong> <span style="font-size: 16px;"> <strong> <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvd9oiic9YCrm9ucjbos6r7NY2iLMWxE3Od-94OOCEsBlCHg/viewform?usp=sf_link" target="_blank">on-line başvuru formunu</a></strong></span> eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Eksik bilgi içeren müracaatlar geçersiz kabul edilecektir.</p></li><li>Üniversitemize ayrılan kontenjanın tümü (100) İstanbul Aydın Üniversitesi son sınıf ve Üniversitemizin mezun öğrencilerine tahsis edilecektir.</li><li>Dersler Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.</li></ol><p style="text-align: justify;">&#160;</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-1" style="height: 832px;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" colspan="3" style="width: 33.3333%;"><p style="text-align: center;"> <strong>AÇILMASI PLANLANMIŞ OLAN<br/></strong><strong>PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI</strong></p>&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px; height: 86px;"> <strong>SIRA NO</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1" style="height: 86px;"> <strong>ATAMAYA ESAS OLAN ALAN</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="height: 86px;"> <strong>MEZUN OLUNAN VEYA DEVAM EDİLEN (4. SINIF) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">1</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Rehberlik</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Psikoloji Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">2</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>İngilizce</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">İngiliz Dil Bilimi Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Çeviri Bilimi Bölümü (İngilizce)</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">3</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Sosyoloji</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Sosyoloji Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Felsefe Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">4</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Türk Dili </strong> <strong>ve</strong><strong> Edebiyatı</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Türk Halk Bilimi Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">5</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Çocuk Gelişimi</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Çocuk Gelişimi Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">6</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Grafik</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Grafik Tasarım Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Görsel İletişim Tasarımı Bölümü</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 76px;">7</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Tarih</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Tarih Bölümü</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;"> <strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER</strong></p><ol><li>Geçerli kimlik belgesi</li><li>Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont (Formasyon ücreti 2.054 TL&#39;dir)</li><li>Ders Muafiyet işlemleri için son başvuru tarihi 30 Mart 2019&#39;dur. Bu tarih sonrasında gelen muafiyet başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Kesin kayıt için gelen öğrenciler, muaf olmak istedikleri derslere dair transkript bilgilerini Eğitim Fakültesi Sekreterliğine teslim etmelidirler. </li></ol><p style="text-align: justify;"> <strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>On-line Başvuru Tarihleri:</strong> 11 Mart - 21 Mart</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Kesin Kayıt ve Ders Kaydı:</strong> 18 Mart 2019 – 22 Mart 2019</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Ders Muafiyet Başvuruları İçin Son Gün: </strong>30 Mart 2019</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Derslerin Başlaması:</strong> 25 Mart 2019</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Pedagojik Formasyon Programının yürütülmesinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 gün ve 75850160-104.01-07-3111 sayılı kararı ekinde yer alan &quot;Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usül ve Esaslar &quot; temel alınır.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p>&#160; <div style="text-align: center;"> <strong>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ</strong></div><div style="text-align: center;"> <strong>PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI</strong></div><div style="text-align: center;"> <strong>2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ</strong></div><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-1" style="width: 100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"> <strong>&#160;</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">&#160;</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>18 Mart 2019 – 22 Mart 2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Kesin Kayıt ve Ders Kaydı</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">&#160;</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>30 Mart 2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Ders Muafiyetleri için Son Gün</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"> <strong>1. DÖNEM</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">25.03.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">1. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Derslerin Başlaması</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">25.03.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">2. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">01.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">3. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">01.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">4. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">08.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">5. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">08.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">6. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">15.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">7. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">15.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">8. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>22.04.2019 – 27.04.2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Ara Sınavlar</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">29.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">10. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">29.04.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">11. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">06.05.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">12. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">06.05.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">13. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">13.05.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">14. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Derslerin Bitimi</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>20.05.2019- 31.05.2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Final Sınavları</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>10.06.2019 - 16.06.2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Bütünleme Sınavları</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"> <strong>&#160;</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"> <strong>&#160;</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>09.09.2019 – 14.09.2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Ders Kayıt İşlemleri</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"> <strong>2. DÖNEM</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">16.09.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">1. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Derslerin Başlaması</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">23.09.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">2. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">30.09.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">3. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">07.10.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">4. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">14.10.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">5. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">21.10.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">6. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">28.10.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">7. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">04.11.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">8. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>11.11.2019 - 17.11.2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Ara Sınavlar</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">18.11.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">10. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">25.11.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">11. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">02.12.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">12. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">09.12.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">13. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>&#160;</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">16.12.2019</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">14. Hafta</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Derslerin Bitimi</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>23.12.2019 - 30.12.2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Final Sınavları</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>06.01.2020 - 10.01.2020</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-1"> <strong>Bütünleme Sınavları</strong></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">&#160;</p>

Yayınlandı:
19.3.2019

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes