<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/acil yardım.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 İAÜ’lü Paramedikler Yaşama Can Veriyor

 İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İlk ve Acil Yardım Programı’nda eğitim gören öğrenciler, uygulamalı laboratuvarlarda aldıkları eğitimlerle insanlara can suyu verecek bir eğitim süzgecinden geçiyor.


<p>​</p><p>Yaşamı tehdit eden acil durumlarda, ani olarak hastalanan ya da kazaya uğrayan kişilere, esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen sürede uygulanan hızlı, etkin ve doğru müdahale büyük önem arzediyor. Bu konuda müdahaleyi yapan ilk ve acil yardım teknisyeninin deneyimi hayat kurtarabiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, gördükleri uygulamalı eğitimlerle insanlara can suyu verecek bir eğitim süzgecinden geçiyor. İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Öğr. Gör. Mukaddes Avşar, ilk ve acil yardım eğitiminin, bu alanda kazanılacak deneyimin insan hayatı için kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yapıyor. </p><p>&#160;</p><p>Hastane öncesi acil bakım konusunda teorik ve uygulamalı eğitim almış, acil sağlık hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan İlk ve Acil Yardım Programı&#39;nda acil bakımı, hastane dışında potansiyel şekilde uygulayan &#39;ilk ve acil yardım teknikeri&#39; (ambulans ve acil bakım teknikeri) yetiştirdiklerini belirten Öğr. Gör. Avşar, Hayat Kurtarma Zinciri&#39;nin bir parçası olarak, sağlıktaki değişimlere ayak uydurabilen, gelişen, değişen, etkin, bilimsel ve çağdaş bir ortamda sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirme gayretinde olduklarını ifade ediyor. </p><p>&#160;</p><p><strong>Paramediklerin sağlık alanında kritik rol üstleniyor</strong></p><p>&#160;</p><p>Öğr. Gör. Mukaddes Avşar, İlk ve Acil Yardım Programı&#39;nın yaralı/hastaya intravenöz girişim yapma, hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları uygulama, oksijen verme, monitörizasyon, endotrakeal entübasyon, kardiyo-pulmoner-resüsitasyon (CPR) ve defibrilasyon yapma, travma stabilizasyonu yaparak hastayı nakle hazır hale getirme, temel yaşam desteği protokollerini uygulama, kırık-çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlama, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapma, acil doğum eylemine yardımcı olma gibi görevleri yürütecek teknikerlerin sağlık alanında önemli bir rol üstlendiğini söylüyor. </p><p>&#160;</p><p>İlk ve acil yardım eğitimi alan öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra uygulamalar için ilk ve acil yardım beceri laboratuvarlarında vaka çalışmaları yaptığını kaydeden Öğr. Gör. Avşar, &quot;Öğrencilerimiz,&#160; paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde öğrenmeleri gereken tüm cihaz ve ekipmanları içeren İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarlarında, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama imkanı bulmaktadırlar&quot; diyor. </p><p>&#160;</p><p><strong>Uygulamalı laboratuvarlarda yaşam desteği eğitimi </strong></p><p>&#160;</p><p>Öğr. Gör. Avşar, İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarlarının öğrencilere temel yaşam desteği maketleri üzerinde ilk yardım kabiliyeti kazanmalarına imkan tanıdığına vurgu yapıyor: &quot;Öğrenciler İlk ve Acil Yardım Programına ait temel yaşam desteği maketleri (yetişkin – çocuk - bebek), ileri yaşam desteği maketi,&#160; EKG cihazı, entübasyon maketleri, intramüsküler, intravenöz girişim maketleri, kadın ve erkek kateterizasyon maketleri, taşıma ekipmanları (ana sedye, kombinasyon sedye, faraş sedye, vakum sedye, omurga tahtası), atel setleri, yardımcı ekipman ve tıbbi sarf malzemeleri ile uygulama yapma imkanı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz aynı zamanda tam donanımlı eğitim ambulansımız ile araçtan ambulansa kazazede taşıma pratikleri yapmaktadırlar.&quot;</p><p>&#160;</p><p><strong>Yerinde uygulama tecrübe getiriyor</strong></p><p>&#160;</p><p>İstanbul Aydın Üniversite&#39;nin İlk ve Acil Yardım Programı eğitimlerini uygulama ağırlıklı bir eğitim üzerine inşa ettiğini belirten Öğr. Gör. Mukaddes Avşar, &quot;Hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini uygulayacak, hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını sağlayacak, hayat kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahalelerde bulunacak sağlık personeli yetiştirilmesi amacı doğrultusunda gerekli teknolojik ve akademik alt yapıya sahibiz. Uygulama laboratuvarlarının yanı sıra, öğrencilerimize dönem sırasında haftada bir gün özel veya devlet hastanelerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında yerinde uygulama fırsatı sunuyoruz&quot; diyor.</p><p>&#160;</p><p><strong>Paramediklerin çalışma alanları </strong></p><p>&#160;</p><p>İlk ve Acil Yardım programından mezun olan paramediklerin aydın, yenilikçi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak mesleğe adım attıklarını belirten Öğr. Gör. Mukaddes Avşar, İlk ve Acil Yardım teknikerlerinin Sağlık Bakanlığı&#39;na bağlı 112 ambulansları ve özel ambulans şirketlerine bağlı acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli veya sürücü; Komuta Kontrol Merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak çalışabileceği bilgisini paylaşırken; aynı zamanda üniversitelerde, hastanelerin acil servislerinde, kara, hava ve deniz ambulanslarında çalışma olanağına sahip olduklarına vurgu yapıyor: &quot;İlk ve Acil Yardım Bölümünden mezun olduktan sonra en temelde Sağlık Bakanlığı 112&#39;de istihdam elde eden paramedikler için gelecekte üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri acil servislerinde triyaj sorumlusu olmak gibi daha fazla çalışma sahası açılması beklenmektedir.&quot; </p><p>&#160;</p><p><strong>Lisansa tamamlama</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>YGS-2 puan türü ile öğrenci alınan ve eğitim süresi 2 yıl olan </strong>İlk ve Acil Yardım Programı&#39;ndan mezun olan öğrenciler, iş hayatında &#39;paramedik&#39; ünvanı ile görev alıyor. Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nin ön lisans öğrencilerine ücretsiz olarak sunduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kursunun ardından &#39;Acil Yardım ve Afet Yönetimi&#39;, &#39;Hemşirelik&#39;&#160; ve &#39;Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri&#39; lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. </p><p>&#160;</p>

Yayınlandı:
26.8.2017

Kategori:
Etkinlik

Alt Kategori:
Panel

Birim:
 

Departman:
 

 No