Özel Yetenek Sınavları

 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavları


<p style="text-align: center;"> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: center;"> <strong>11. ÖZEL YETENEK SINAV SONUCU</strong><br/><strong style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; text-decoration-line: underline;"><br/></strong></span></p><p style="text-align: center;"> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: center;"> <a href="/haberler/pdf/11_cizgi_film_sonuc.pdf"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Çizgi Film ve Animasyon</a><br/></span></p><p style="text-align: center;"> <a href="/haberler/pdf/11_grafik_tasarim_sonuc.pdf"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Grafik ve Tasarım</a><br/></p><p style="text-align: center;"> <a href="/haberler/pdf/11_moda_tekstil_sonuc.pdf"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Moda ve Tekstil&#160;Tasarım</a>ı<br/></p><p style="text-align: center;"><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="2"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span> <br/> </p><p style="text-align: center;"> <strong>2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI&#160;</strong><strong>ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU</strong><br/></p><p> <strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>Öğrenci Alınacak Bölümler, Kontenjanlar, Burs Olanakları ve Sınav Planlaması</strong></p><ol><li>Drama ve Oyunculuk</li><li>Çizgi Film ve Animasyon</li><li>Grafik Tasarım</li><li>Moda ve Tekstil Tasarımı</li><li>Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği</li><li>Spor Yöneticiliği</li></ol><div> <br/> </div><div style="text-align: center;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <br/></span></div><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 33.3333%; text-align: center;"> <br/> </td><td class="ms-rteTable-default" style="width: 33.3333%; text-align: center;"> <img src="/haberler/PublishingImages/Pages/ozel-yetenek-sinavlari-2018/oys10082018.JPG" alt="ozelyeteneksinavtakvimi.JPG" style="margin: 5px; width: 546px;"/> </td><td class="ms-rteTable-default" style="width: 33.3333%;"></td></tr></tbody></table><p> <strong></strong></p><p> <strong> <br/></strong></p><p> <strong>BAŞVURU BELGELERİ:</strong></p><p>&#160;</p><p>1. TYT sonuç belgesi</p><p>2. Nüfus cüzdanı fotokopisi</p><p>3. Bir (1) adet son altı (6) ay içerisinde çekilmiş vesikalık resim.</p><p style="text-align: justify;">4.&#160;&quot;Adayın spor yapmasında sakınca yoktur&quot; ifadeli sağlık raporu veya fotokopisi.<a href="file:///C:/Users/user/Desktop/%C3%96zel%20Yetenek%20S%C4%B1navlar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu_Madde%205_son%C4%B0HAd%C3%BCzeltili.docx#_ftn1" style="background-color: #ffffff;">*</a>(Spor Bilimleri için)</p><p style="text-align: justify;">5. Milli Sporcu Belgesi fotokopisi (Aslı kayıt sırasında gösterilecektir).<a href="file:///C:/Users/user/Desktop/%C3%96zel%20Yetenek%20S%C4%B1navlar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu_Madde%205_son%C4%B0HAd%C3%BCzeltili.docx#_ftn2">*</a> .(Spor Bilimleri için)</p><p> <strong>&#160;</strong></p><p> <strong>Aday Kabul Koşulları</strong></p><p> <strong>Başvuru ve Ön Kayıt</strong></p><p style="text-align: justify;">2018 TYT sınavına katılmış ve herhangi bir puan türünden en az 150, sadece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az 180 puan alması şarttır. Ön kayıt adayın kendisi veya bir yakını tarafından yapılabilir. </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Aday ön kayıt işlemi esnasında verilecek olan tercih formunda, aynı sınav grubunda istediği bölümleri tercih sıralaması yaparak işaretleyebilecektir. Ön kayıt işlemini bitiren aday tercih formunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı&#39;na teslim ettikten sonra, adaya &quot;İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Giriş Formu&quot; verilecektir. </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">TYT 2018 sınav sonucu herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylardan OBP yarıya indirileceğinden bütün adaylardan başvuruda daha önce herhangi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşip yerleştirilmediği (kayıt yaptırmasa dahil), belgelenecektir. </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Güzel Sanatlar Lisesi ve Meslek Liselerinin ilgili bölümünden (30.03.2012 tarihinden önce) mezun olanlara ilave 0.03 ek puan hesaplaması yapılacağından TYT puanı bildirilirken bu konu ayrıca belirtilecek ve belgelenecektir. Bu maksatla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir taahhütname hazırlanacak ve imzalatılacaktır. Taahütnamede yanlış beyanda bulunanların kaydının silineceği özellikle belirtilecektir.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Sınav Tarihi ve Yeri:</strong></p><p style="text-align: justify;">Sınavlar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra İAÜ Rektörlüğünce ilan edilen tarih ve yerde yapılır.</p><p style="text-align: justify;"> <br/> </p><p> <strong>Bölümlere Göre Sınav İçerikleri ve Sınav Aşamaları</strong></p><p> <strong>&gt; Çizgi Film ve Animasyon</strong></p><p> <strong>&gt; Grafik Tasarım</strong></p><p> <strong>&gt; Moda ve Tekstil Tasarımı</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Desen Sınavı:</strong> Adayın görme, algılama ve ifade etme yetenek ve yeterliğini ölçmeye yönelik bir sınav türüdür. Sınav, kompozisyon etüdü ve figür etüdü olmak üzere iki ayrı konuda tek oturum olup 90 dakika sürmektedir. </p><p> <strong>&#160;</strong></p><p> <strong>&gt;&#160;Drama ve Oyunculuk</strong></p><p> <strong>&#160;</strong></p><p> <strong></strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>I.AŞAMA:</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Yetenek sınavında adaylardan, Tiyatro Edebiyatında yer alan, klasik ya da çağdaş oyunlar arasından seçilmiş, iki tirad&#160;ve yerli ya da yabancı şairler arasından seçilmiş bir şiiri ezberleyip jüriye sunmaları istenir.</strong></p><p style="text-align: justify;">Birinci aşama üç sınavdan oluşmaktadır ve 1. gün yapılır.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Genel Kültür Sınavı:&#160;</strong>Bu sınav adayın genel kültür ve tiyatro bilgisini ölçmeye yönelik test şeklinde yapılan bir sınavdır.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Ses ve Kulak Sınavı:</strong>&#160;Ses ve kulak sınavında adaydan oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir. Bu aşamada adaya ses, kulak ve ritim yeteneklerinin ölçülebileceği ve adayın ses kalitesini ortaya çıkarabileceği egzersizler yaptırılır. Piyano eşliğinde yapılacak olan bu sınavda adaydan tek ses, çift ses, ezgi ve çalınan ritim kalıplarını yinelemesini ve bildiği bir şarkı ya da türküyü söylemesi istenir.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Sahne Sınavı:&#160;</strong>Bu sınav eleme niteliğindedir. Jüri adayın hazırladığı tiradlardan birini&#160;izler. Hangi tiradın oynanacağı jürinin seçimine bağlıdır.</p><p style="text-align: justify;"> <strong> <br/>II. AŞAMA:</strong></p><p style="text-align: justify;">I. Aşamayı kazanan adaylar II. Aşamaya alınır.</p><p style="text-align: justify;">II. Aşama iki bölümden oluşur ve 3 gün sürer.</p><p style="text-align: justify;">1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Workshop</p><p style="text-align: justify;">2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Kesin kabul</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Workshop: 2. ve 3. Gün</strong></p><p style="text-align: justify;">Bu çalışmalarda adayın beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı, adayın düşünsel ve bedensel becerilerini anlamaya yönelik egzersizler ve doğaçlamalar yapılır. Her adayın üstünde çalışacağı bir doğaçlama teması doğaçlama workshopunun temelini oluşturur. Ayrıca adaylar gruplar halinde belirli koreografilere çalıştırılırlar.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Kesin Kabul 4. gün</strong></p><p style="text-align: justify;">Jüri bu günde adaylardan workshoplarda çalışmış oldukları doğaçlamaları, tasarlanan koreografileri, adayların ikinci tiradlarını ve şiirlerini izler.&#160;&#160;</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">- II. Aşama workshop çalışmalarına girmeye hak kazanan adayların bu çalışmalarda rahat hareket edebilecekleri eşofman ve spor ayakkabı giymeleri gerekmektedir.</p><p style="text-align: justify;">-&#160;I. ve II. Özel yetenek sınavına girip kazandığı halde bölüme kayıt yaptırmayan adaylar Eylül ayında yapılacak olan ek kontenjan yetenek sınavına girme hakkını kaybeder.</p><p style="text-align: justify;">- Jüri gerekli gördüğü takdirde&#160;Oyunculuk Anasanat Dalı&#39;na kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, kesin kayıt sırasında tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış, oyunculuk yapmaya engel bedensel ( özellikle ses ve konuşma bozuklukları vb.) ve ruhsal rahatsızlığı olmadığını gösteren sağlık raporunu getirmesini isteyebilir.</p><p> <strong>&#160;</strong></p><p> <strong style="text-align: justify;">&gt; Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği</strong><br/></p><p> <strong>&gt; Spor Yöneticiliği</strong></p><p> <strong> <br/></strong></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <strong>Sınavlar 07 Ağustos 2018 Salı günü&#160;sabah saat&#160;10:00&#39;da başlayacak olup. Öncelikle bayan adaylar sınava alınacaktır. Erkek adayların sınavı aynı gün saat 13:00&#39;de başlatılacak olup, tüm adaylar 11 Ağustos 2018 tarihine kadar sınava alınacaklardır.</strong></span></p><div> <br/> </div><p> <strong> <br/></strong></p><p> <strong style="text-align: justify;">Aday Kabul Koşulları</strong><br/></p><p> <strong>Başvuru ve Ön Kayıt</strong></p><p style="text-align: justify;">a)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine ilan edilen kontenjanla sınırlı olarak, ÖYS (Özel Yetenek Sınavı) ile öğrenci alınacaktır.</p><p style="text-align: justify;">b)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2018 – 2019 Eğitim–Öğretim Yılı için Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Koşulları ve Tarihleri, Sınav Gün ve Saatleri, Kontenjanlar, Sınavda Uygulanacak Testler, Sınav Sonuçları (Asil ve Yedek Listeler), Kesin Kayıt tarihleri Rektörlükçe ilan edilir.</p><p style="text-align: justify;">c)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Adaylar, ön kayıt formunu başvuru esnasında İAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı&#39;ndan alabilirler. Başvuru belgeleri ön kayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim edilmelidir.</p><p style="text-align: justify;">d)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Başvurabilmek için adayların 2018 – Temel Yetenek Testine (TYT) girmiş ve gerekli puanı almış olmaları zorunludur. </p><p style="text-align: justify;">e)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2018 TYT&#39;de ilan edilen puanı almış olmak koşulu ile AYT sınav sonucuna göre herhangi bir Yükseköğrenim programını kazanmış ya da halen bir Yükseköğretim programında kayıtlı bulunan adaylar da Özel Yetenek Sınavına katılabilirler.</p><p style="text-align: justify;">f)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Adayların bu sınav kılavuzunu dikkatle okumaları önerilir. </p><p style="text-align: justify;">g)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Adaylar, ön kayıt başvuru formunu sınava girerken ibraz etmek zorundadırlar. Adaylar 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş sayılırlar.</p><p style="text-align: justify;">h)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Özel Yetenek Sınavına girecek adayların sınav randevu saatleri ön kayıt sıra numaralarına göre belirlenmiştir. Adaylar sınava bu sıra ile, belirtilen gün ve saatte alınacaklardır.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p> <strong>&gt; Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Öğrenci Kontenjanları:</strong></p><p>- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (7 Aday)<br/></p><div style="text-align: -webkit-left;"> <span style="text-align: justify;">- Spor Yöneticiliği (7 Ada</span><span style="text-align: justify;">y)&#160;</span></div><p></p><p>&#160;</p><p> <strong>Adaylara Özel Yetenek Sınavı için istenen belgeler dışında&#160;Gerekli ilave belgeler:</strong></p><p>1 - TYT Sınavından en az&#160;100 puan aldığına dair belge,</p><p>2 - Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak engel türünü&#160;ve oranını belirten heyet raporu&#160;(Aslı başvuru sırasında gösterilerek fotokopisi kayıt evraklarına eklenecektir.)</p><p>3 - Milli Sporcu Belgesi veya enaz 3 yıllık sporcu olduğuna dair sporcu lisansı (Aslı başvuru sırasında gösterilerek fotokopisi kayıt evraklarına eklenecektir).</p><p>&#160;</p><p> <strong class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;">Not: Engelli adaylar aktif sporcu oldukları spor dallarıyla ilgili teste tabi tutulacaklardır.</strong></p><p style="text-align: justify;"> <br/> </p><p style="text-align: justify;"> <br/> </p><p style="text-align: justify;"> <strong>İletişim Bilgileri ve Ulaşım</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Adres: </strong>Beşyol Mah. İnönü Cad. No:38 Küçükçekmece/ İstanbul </p><p style="text-align: justify;"> <strong>Telefon:</strong> 4441428<br/><br/></p><p> <strong>Bölümlere Göre Sınav İçerikleri ve Sınav Aşamaları</strong></p><p> <strong>Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği</strong></p><p> <strong>Spor Yöneticiliği</strong></p><p>&#160;</p><p> <strong>Koordinasyon Testi:</strong> Yedi bölümden oluşur.</p><p>&#160;</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Bölüm 1</strong>: Çıkış çizgisinden geçerek koşuyu başlatmak.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Bölüm 2:</strong> Uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin her birinin arkasından geçerek slalom koşusunu bitirmek.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Bölüm 3:</strong> Kasa içinde bulunan basketbol topunu işaretli duvara üç kez atıp tutmak (top elden kaçarsa yedekte bulunan ikinci topla harekete devam edilir; üçüncü atışın (son) sonrasında top kasaya konulmalıdır).</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Bölüm 4:</strong> Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin üzerinden geçmek. Engeli düşüren aday diskalifiye edilir.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Bölüm 5:</strong> Denge aleti üzerinden boydan boya geçmek. (Denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur. Aday denge aletinden düşerse, düştüğü yerden tekrar aletin üzerine çıkarak teste devam edebilir)</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Bölüm 6:</strong> Jimnastik sırasının üzerinden sağ-sol beşer kez (toplam 10 tekrar) çift ayak ile sıçramak.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Bölüm 7:</strong> Bitiriş çizgisinden geçerek koordinasyon parkurunu tamamlamak.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Koordinasyon Parkurunda kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere; kadınlarda 38.00, erkeklerde 28.00 üst limit kabul edilerek % rank sistemine göre puanlama yapılacaktır.</p><p style="text-align: justify;">a)&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Koordinasyon Parkurunda kadınlarda 38.00, erkeklerde 28.00 saniye limit derecelerdir. Bu sürelerin üzerinde derece yapan adaylar sıfır (0) puan almış kabul edilirler. Her aday bu parkuru iki kez koşar ve en iyi derecesi geçerli derece olarak alınır. Adayların Koordinasyon Parkurundan elde edecekleri dereceler yüzde rank sistemine göre 100 puan üzerinden derecelerine karşılık gelen ham puana dönüştürülür. </p><p style="text-align: justify;">b)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Milli Sporcu Belgesi geçerli olan adaylar, ilan edilen sınav gün ve saatlerinde ilan edilen sınav yerinde olmak zorundadır. Milli Sporcular koordinasyon testine alınmaz ve kendilerine tam puan verilir.</p><p style="text-align: justify;">Özel Yetenek Sınavına başvuran kadın ve erkek adaylar kendi aralarında ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulurlar. Tüm puanlar kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı hesaplanır ve tüm puanlar ayrı ayrı standart puana dönüştürülür. </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Sıralama Koşulları </strong></p><p style="text-align: justify;">Yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM&#39;nin internet adresinden 2018-TYT sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.</p><p style="text-align: justify;">Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.</p><p style="text-align: justify;">a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)</p><p style="text-align: justify;">b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP)</p><p style="text-align: justify;">c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)</p><p style="text-align: justify;">Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP&#39;lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.</p><p> <br/> <a href="file:///C:/Users/user/Desktop/%C3%96zel%20Yetenek%20S%C4%B1navlar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu_Madde%205_son%C4%B0HAd%C3%BCzeltili.docx#_ftnref1" style="text-align: justify; background-color: #ffffff;">*</a><span style="text-align: justify;"> Spor Bilimleri için</span><br/></p><p>&#160;</p><p style="text-align: justify;"> <br/> </p><p style="text-align: justify;"> <img src="/haberler/PublishingImages/Pages/ozel-yetenek-sinavlari-2018/%C5%9F%C5%9F%C5%9F.png" alt="şşş.png" style="margin: 5px;"/> <br/> </p><p style="text-align: justify;"> <br/> </p><p style="text-align: justify;">Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10&#39;dur.</p><p style="text-align: justify;">Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>a) </strong>Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)</p><p style="text-align: justify;">YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )</p><p style="text-align: justify;"> <strong>b) </strong>Aday diğer alanlardan geliyorsa</p><p style="text-align: justify;">YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )</p><p style="text-align: justify;">2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Adaylar, Yerleştirme Puanı (YP) en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara göre sıralanır. Kontenjan dışında kalan adaylar da Yedek Liste oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik kontenjan kaldığı taktirde başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı tanınır. </p><p style="text-align: justify;"> <strong>Sonuçların duyurulması</strong></p><p style="text-align: justify;">Sınav sonuçları internet sitemizden (<a href="http://www.aydin.edu.tr/">www.aydin.edu.tr</a> ) ilan edilecektir.<a href="file:///C:/Users/user/Desktop/%C3%96zel%20Yetenek%20S%C4%B1navlar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu_Madde%205_son%C4%B0HAd%C3%BCzeltili.docx#_ftn1">*</a></p><p style="text-align: justify;">Sınav sonuçları Yerleştirme Puanı (YP) sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listesi olmak üzere ilan edilir. </p><p style="text-align: justify;">İlan edilenler kazandıkları bölüme asil kayıt için gerekli evraklarıyla adının ilan edilen gün ve süre içinde asil kaydını yaptırmak zorundadır, aksi takdirde hiç bir hak talep edemez. Tüm adaylar durumlarını kendileri takip etmek zorundadır. Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak İAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. </p><p style="text-align: justify;">Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve kesin kayıtlar son kayıt gününde kapandıktan sonra herhangi bir sebeple kontenjanda boşalma olması halinde bu durum İAÜ Rektörlüğünce yapılacak olan duyuru ile ilan edilir. Bu aşamada kesin kaydı yapılmış olan en son adaydan sonraki yedekler başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanırlar. Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Sınav İçin Gerekli Malzemeler</strong></p><p style="text-align: justify;">Desen sınavında kullanılacak olan tüm malzemeler Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.</p><p style="text-align: justify;">Koordinasyon testi için adaylar spor kıyafetlerini kendileri getireceklerdir.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Özel Yetenek Sınav Kuralları</strong></p><p style="text-align: justify;">Her adaya başvuru esnasında üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Giriş Formu&#160;verilir. Sınava girecek adaylar yanlarında Sınav Giriş Formları&#160;ile resimli ve onaylı özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır.</p><p style="text-align: justify;">Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmalıdırlar.</p><p style="text-align: justify;">Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen bir tutanak ile iptal edilir.</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Kesin Kayıt Belgeleri</strong></p><p style="text-align: justify;">Türk uyruklu öğrencilerden;</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">1. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi</p><p style="text-align: justify;">2.Lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti; liseyi yurtdışında bitirenler için Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,</p><p style="text-align: justify;">3.T.C. Kimlik Numarası beyanı,</p><p style="text-align: justify;">4.Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,</p><p style="text-align: justify;">5. 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm),</p><p style="text-align: justify;">6.Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı bölümün/programın koşulları gerektiriyorsa, sağlık durumunun elverişli olduğuna dair sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu,</p><p style="text-align: justify;">7. Öğretim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.</p><p style="text-align: justify;">Yabancı uyruklu öğrencilerden;</p><p style="text-align: justify;">• Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,</p><p style="text-align: justify;">• Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,</p><p style="text-align: justify;">• Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz,</p><p style="text-align: justify;">• İl Emniyet Müdürlüğü&#39;nden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti,</p><p style="text-align: justify;">• 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Kesin Kayıt Belgeleri</strong></p><ol><li>TYT-AYT veya Yabancı Dil Sonuç Belgesi.</li><li>2 adet vesikalık fotoğraf,</li><li>Lise diploması veya Çıkış Belgesi (Orijinal), </li><li>Nüfus Cüzdanı fotokopisi </li><li>Sağlık Kurulu Raporu (İAÜ Tıp Fakültesinden alınması adaylara sağlanan kolaylıklar açısından önemlidir.)</li><li>Milli Sporcu Belgesi aslı (Milli Sporcular için ve ilgili federasyon onaylı).</li></ol><p> <br/> <br/> </p><p> <a href="file:///C:/Users/user/Desktop/%C3%96zel%20Yetenek%20S%C4%B1navlar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu_Madde%205_son%C4%B0HAd%C3%BCzeltili.docx#_ftnref1">*</a> Beden Eğitimi&#160; ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği sınav sonuçları adayın cep telefonuna gönderilecek mesajla ayrıca bildirilerek duyurulur.</p>

Yayınlandı:
30.7.2018

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No