<img alt="" height="276" src="/haberler/HaberResimleri/big_data_world.jpg" width="420" style="BORDER: 0px solid; ">

 İnternetteki Verilerin Güvenliği Kaygılandırıyor

 İnternetteki Verilerin


​​Bilgi teknolojisindeki son gelişmeler ve bilgisayarlar ile akıllı telefonlardaki verilerin korunması, saklanması ve iletilmesi günlük hayatımızın en önemli konuları arasında yer almaya başladı. Hemen her birey ve kurum, verilerden bazılarını doğrudan hiçbir endişe olmadan başkaları ile paylaşırken, bazı verilerin başkaları tarafından görülmemesi için sürekli güncellenen yazılımlara başvuruyor. 2000’li yıllarda Dünya’da önem kazanmaya başlayan Big Data (Büyük Veri) başlıklı “World Conference on BIGDATA 2015” konferans İstanbul Aydın Üniversitesi Florya kampüsünde yapıldı. Büyük veri konusunda yapılan bilgi teknolojisindeki son gelişmeleri teorik ve pratik açıdan değerlendirmek amacıyla düzenlenen ve 2 gün süren konferans; konularında uzman Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İtalya, Norveç, İspanya, Kıbrıs, Fas, Filistin, Kuveyt, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Pakistan ve Türkiye’den bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Sağlıktan, e-ticarete tüm bilgisayar sistemlerinde bugünün ve geleceğin sorunu olan büyük veri konusunda Türkiye’deki önemli buluşmalardan biri olma özelliğini taşıyan, “World Conference on BIGDATA” konferansı Akademik Dünya Eğitim ve Araştırma Merkezi (Academic World Education and Research Center) tarafından düzenlenmiş ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Association for Human, Science, Natura, Education and Technology tarafından desteklendi. Konferansta; büyük veri algoritmaları, veri temelleri, altyapıları, otonom bilgi işlem modelleri, büyük veri yönetimi, veri arama ve üretim yöntemleri, güvenlik, gizlilik, veri uygulamaları konuları ele alındı. Alanında uzman isimlerin sunum gerçekleştirdiği konferansta konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, ‘’Amacımız Dünya’da en önemli ve çözülmesi gereken bir problem olarak ortaya çıkan büyük veri konusunu Türk bilim insanlarına ve ilgili kurumlara aktarmaktır. Teknolojinin kullanıldığı tüm ortamlarda verinin güvenliği, kapasitesi, veri değişkenliği, format uyumsuzluğu, sürekli artan kullanıcı veri artış taleplerini karşılayacak olan akıllı yapay modeller, donanımlar ve yazılım tabanlı yaklaşımlar örneklerle bilimsel konferans ortamında tartışılmıştır. Özellikle yeni teknolojilerde geri kalmamak, 4.5 G gibi Türkiye’nin önünü açacak projelerde etkin yer alabilmek ancak büyük veri konusunda atılacak önemli adımlarla sağlanabilecektir.” dedi. VERİLERİN BOYUTU VE GÜVENLİĞİ Konferansın ana temasını, internette yaşanılan kapasite problemleri, gönderilen fotoğrafların, bilgilerin korunması ve saklanması olarak belirten Prof. Dr. Uçan, ‘’Verilerin güvenliği noktasında özellikle terör gibi konuların gönderilen verilerin içine sızmaması çok önemli. Firmaların, üniversitelerin kendi güvenlikleri için verilerinin saklanması, yollanması, yollanırken güvenli olması ve sıralanması önemli olan noktalar’’ diye konuştu. Prof. Dr. Osman Nuri Uçan sözlerini şöyle sürdürdü; ‘’O kadar büyük bir veri dünyamız var ki hepsini saklamamız imkânsız. Veri sıkıştırma algoritmaları, yapay zekanın, akıllı sistemin ve bilinen bütün yöntemlerin daha çok veri saklayabilmesi için kullanılıyor. Ses verisini saklamak çok kolay. Ama son zamanlarda akıllı bilgisayarlar, fotoğraf makineleri ve telefonlarla çekilen fotoğrafların boyutları büyük ve de çok yer kaplıyor. Bu sebeple bu verilerin saklanması, korunması, saklanan bilgilerin deforme olmaması ve istenmeyen kişilere ulaşmaması büyük önem taşıyor’’ diye konuştu. THE SECURITY OF DATA STORED IN INTERNET IS WORRISOME The latest developments in information technologies along with the security of data stored in computers and smart phones have become very important in our daily lives. Almost everyone shares some of the data without any hesitation, some of the data is kept in private and protected with softwares that are updated daily. ‘World Conference on BIGDATA 2015’ which gained its importance in the world during 2000s took place in Istanbul Aydin University. Two-day conference, which is organized in order to evaluate the latest developments in big data practically and theoretically, was attended by scientists, who are experts in their fields, from the United States, Australia, Italy, Norway, Spain, Cyprus, Morocco, Palestine, Kuveyt, Albania, Crotia, Montenegro, Pakistan and Turkey. ‘World Conference on BIGDATA’ conference, which is one of the most important meetings in big data which is todays and tomorrows issue from healthcare sector to e-commerce, was organized by Academic World Education and Research Center and supported by Istanbul Aydin University, Near East University, and Association for Human, Science, Natura, Education and Technology. During the conference, subjects such as algorithms for big data, databases, data structures, autonomous information processing models, big data management, data scanning and data production techniques, security, confidentiality, and data application were discussed. Speaking at the conference, Istanbul Aydin University Faculty of Engineering Dean Prof. Dr. Osman Nuri Ucan said, “Our purpose is to share information on big data, which has become one of the biggest problem that needs to be solved, with Turkish scientists and related institutions. The security of data, capacity, data variability, format incompatibility, smart artificial models to meet increasing demand for data by users, softwares which are being used in environments where technology is used, were discussed in the scientific conference. Not to fall behind new technologies and to participate in projects such as 4.5G is only possible by taking big steps in big data. THE SIZE AND SECURITY OF DATABASE Pointing out the main theme of the conference as the capacity issues in internet, and the protection and storage of the pictures and information, Prof. Dr. Ucan said, “In terms of data security terorism plays an important role. Storing and sending data via secured channels for companies and universities for their own security are other important points.” “We have such a big data, it is impossible to store them all. Data compression algorithms are used to store more data on artificial intelligence and all other means. To store voice data is very easy but lately the size of the pictures taken by smart phones, cameras and smart computers are too big and take a lot of space. Therefore storing these data, keeping them safe and confident is very important.”

Yayınlandı:
 

Kategori:
Gündem

Alt Kategori:
 

Birim:
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Departman:
GENEL SEKRETERLİK

 No