<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/draping_exhibition.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü “Draping Exhibition” Sergisi

 İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  “Draping Exhibition” Sergisi


<p>​</p>Drape, kumaşın fiziksel hareketlerine bağlı dökümüdür ve kumaşa belirli bölgelerde canlı ya da cansız manken üzerinde katlı bir form vererek şekil kazandırılmasını ifade eder. Tarihte pek çok uygarlıkta drapeli giysiler kullanılmıştır. Drapaj yöntemi tasarımcıya birebir kumaşla çalışma şansı tanıdığından dolayı yaratıcılığı yüksek seviyeler çıkartmaktadır.<br/><br/>Bir giysinin estetik ve fonksiyonel karakteristikleri, o giysinin vücuda oturma derecesi ile ilişkilidir. Vücuda iyi oturan bir giysi estetik olarak iyi görüneceği gibi aynı zamanda giyen kişi açısından maksimum konforu ve hareket serbestisini de sağlamalıdır. Giysinin vücuda iyi oturmasını sağlayan pek çok unsur olmasına rağmen bunların başında, giysi yapımında kullanılan kalıpların,&#160; vücudun 3 boyutlu formunu doğru yansıtması gelmektedir.<br/><br/>Moda tasarımının üç temel ayağı olan; teknik, konfor ve estetik kurguyu çağdaş, taklitten uzak ve yeni açılımlara uyarlayabilen tasarımcılar yetiştirmek ana amacımızdır. Bu sergimizde kumaş ve vücut ilişkisine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Drapaj dersi kapsamında projelendirilip, yürütücülüğünü de Yrd.Doç.Dr.Sevim AYDİNÇ BÖLAT’ ın yaptığı “Draping Exhibition” adlı sergide 21 öğrencinin &#160;farklı drapaj teknikleri kullanarak oluşturdukları&#160; modeller yer almaktadır.<br/><br/>03.01.2017 saat 16:00’da İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Galeri’de açılışı yapılacak olan sergi 13.01.2017’ya kadar ziyarete açık kalacaktır.&#160;

Yayınlandı:
7.2.2017

Kategori:
Gündem

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No