<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/meslegini_tani.png" width="880" style="BORDER: 0px solid; ">

 İAÜ PR Atölyesi Öğrencilerinden Halkla İlişkiler Sektörüne ve Kamuoyuna Açık Mektup: “Mesleğimin Farkında Ol!”

 İAÜ PR Atölyesi Öğrencilerinden Halkla İlişkiler Sektörüne ve Kamuoyuna Açık Mektup: “Mesleğimin Farkında Ol!”


<p style="text-align: justify;"><br/>İAÜ PR Atölye,&#160; İstanbul aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. İAÜ PR Atölye&#39;nin kurulma amacı, bölüm öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik bilgilerle ve uygulamayı birleştirebilme olanağı sunmak ve sektör tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi bölüm mezunlarının tercih edilme oranını arttırmaktır. Bunun yanı sıra bölüm öğretim elemanları ve öğrencileri ile stratejik halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmek, halkla ilişkiler sektöründeki gerçek ve tüzel kişiler ile bölüm öğrencileri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Şu anda 68 öğrencinin gönüllü olarak çalıştığı atölye kapsamında ilk etapta PR bloğu ve sosyal medya hesapları oluşturulmuştur, öğrenciler tarafından içerikler oluşturularak hedef kitle ile paylaşılmaktadır. Ayrıca İAÜ PR Atölye, bölüm öğrencilerinin sektör profesyonelleri ile bir araya getirmek amacıyla &quot;Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencileri Sektörle Buluşuyor&quot; adı altında etkinlikler dizisi gerçekleştirmektedir. 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında toplam 9 adet etkinlik düzenlenmiş ve üye öğrenciler etkinlik sırasında görev almıştır. Bloğumuzdan ve facebook adresimizden daha önce gerçekleştirilen etkinlikler konusunda ayrıntılı bilgi alabilir, canlı yayınlanan etkinliklerin videolarını izleyebilirsiniz.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><span id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify" contenteditable="false"><iframe width="650" height="440" src="https://www.youtube.com/embed/O6tMMsvgFfk" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media"></iframe>&#160;</div><span id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span><p style="text-align: justify;"><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="3"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><br/></p><p rtenodeid="31" style="text-align: justify;"><strong>Ayrıntılı bilgi için:</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Blog:</strong> <a href="http://www.iaupratolyesi.wordpress.com/">www.iaupratolyesi.wordpress.com</a></p><p style="text-align: justify;"><strong>Facebook: </strong><a href="http://www.facebook.com/iaupratolye">www.facebook.com/iaupratolye</a></p><p style="text-align: justify;"><strong>Twitter:</strong> <a href="http://www.twitter.com/ia%C3%BCpratolyesi">www.twitter.com/iaüpratolyesi</a></p><p style="text-align: justify;"><strong>İnstagram</strong>: <a href="http://www.instagram.com/iaupratolye">www.instagram.com/iaupratolye</a></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: center;"><strong>İAÜ PR ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİNDEN&#160;</strong><strong>TÜRKİYE&#39;DE İLK MESLEK FARKINDALIĞI PROJESİ</strong></p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı bünyesinde faaliyet gösteren İAÜ PR Atölyesi öğrencileri, Türkiye&#39;de ilk kez bir öğrenci topluluğu olarak halkla ilişkiler mesleğinin algı sorunu ile ilgili meslek farkındalığı projesi başlattı.</p><p style="text-align: justify;">Projenin ana problemini orta ve küçük ölçekli işletmelerin halkla ilişkiler mesleğinin farkında olmayışı, toplumda mesleğin pazarlama, sekreterlik, danışma görevlisi gibi başka mesleklerle karıştırmaları oluşturmaktadır. Mesleğin farkında olanların ise yanlış tanımlaması ve meslek uygulayıcılarını yanlış pozisyonlarda görevlendirmeleri büyük sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple İAÜ PR Atölye öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Deniz Akbulut danışmanlığında ilk etapta halkla ilişkiler sektörüne ve kamuoyuna açık mektup yazarak destek istediler. Bunun dışında senaryolar eşliğinde amatör skeçler hazırlayan öğrenciler hazırladıkları video ve görseller ile halkla ilişkiler mesleğinin ne olmadığını anlatmaya çalıştılar.&#160; Program bünyesinde görev yapan diğer öğretim üyelerinin de görüşlerini alan öğrenciler yönettikleri blog ve sosyal medya hesaplarından &quot;Mesleğimin Farkında Ol&quot; sloganıyla kamuoyuna seslendiler. Bu şekilde sektörde gündem oluşturmayı ve farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrenciler önümüzdeki günlerde projenin ikinci etabında sektör profesyonellerinin desteklerini paylaşacak. </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Daha ayrıntılı bilgi için:</strong> </p><p style="text-align: justify;">Yrd. Doç. Dr. Deniz Akbulut</p><p style="text-align: justify;">Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı</p><p style="text-align: justify;">Tel: 0 212 411 61 00 (25203)</p><p style="text-align: justify;"><strong>E-posta: </strong>denizakbulut@aydin.edu.tr</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/meslegini-farkinda-ol/kolaj_web.jpg" alt="kolaj_web.jpg" style="margin: 5px; width: 674px;"/><br/></p><p style="text-align: center;"><strong>İAÜ PR ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİNDEN<br/></strong><strong>HALKLA İLİŞKİLER SEKTÖRÜNE VE KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP<br/></strong><strong>&quot;MESLEĞİMİN FARKINDA OL!&quot;</strong></p><p style="text-align: justify;">Halkla ilişkiler; kuruluş ile hitap ettiği gruplar arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdüren bir yönetim fonksiyonudur. Özellikle kurum imajını oluşturur, güçlendirir ve kurumun toplum tarafından kabul görmesini sağlar, kurum çıkarlarının yanında kamu yararını da gözeten ve kamuoyu oluşmasında önemli bir role sahip iletişim disiplinidir. Birçok yetkinlik ve beceriye sahip olmayı gerektiren, kuruluş içinde önemli rol ve görevlere sahip bir meslektir.</p><p style="text-align: justify;">Yeni iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, kurumların özellikle dünya çapında rekabet ortamına girmesi halkla ilişkiler çalışmalarına olan ihtiyacı da arttırmıştır. Hedef gruplarıyla iletişim süreçlerini yönetemeyen kuruluşların hizmetlerinin devamlılığını sağlaması oldukça zordur. Bu bağlamda uygulama alanı sürekli genişleyen halkla ilişkiler günümüzde bir gereklilik olup her kurumun ihtiyacıdır. </p><p style="text-align: justify;">Ancak başka kuruluşların imaj ve itibarı konusunda önemli görev ve sorumluluk üstlenen halkla ilişkilerin, kendi mesleki imaj ve itibarını hak ettiği ölçüde inşa edip koruyamaması, mesleğin doğru tanımlanmaması, açıklanmaması ve yorumlanmaması önemli sorunlara sebebiyet vermektedir. </p><p style="text-align: justify;">Özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin mesleğimizin farkında olmayışı, başka mesleklerle karıştırmaları, farkında olanların yanlış tanımlaması ve meslek uygulayıcılarını yanlış görevlendirmeleri büyük sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple mesleğimizin toplum tarafından yanlış algılanması, farklı değerlendirmeleri de cabasıdır. Ayrıca meslek örgütlerinin ve sektör temsilcilerinin bu sorunu görmezden gelmemeleri ve gündeme getirip çözüm üretmelerini bekliyoruz.</p><p style="text-align: justify;">Dolayısıyla, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin çalıştığı &quot;İAÜ PR Atölye&quot; olarak, sektöre ve kamuoyuna sesleniyoruz: &quot;<strong>MESLEĞİMİN FARKINDA OL!</strong>&quot;&#160; </p><p style="text-align: justify;">Bu proje ile mesleğimizin algı sorununu gündeme getirmeyi ve çeşitli iletişim stratejileri ile farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız. Amatör ruhla hazırladığımız tanıtım filmlerimiz ile her kesimin anlayacağı bir dil ile mesleğimizin aslında &quot;ne olmadığını&quot; açıkça ortaya koymaya çalıştık. </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">&quot;<strong>MESLEĞİMİN FARKINDA OL</strong>&quot; diyoruz, çünkü;</p><p style="text-align: justify;"><br/>Halkla ilişkiler uygulayıcısı;<br/>Pazarlamacı değildir, satış yapmaz.<br/>Çağrı merkezi elemanı değildir.<br/>Danışma görevlisi değildir.<br/>Reklamcı değildir.<br/>Sekreter değildir.<br/>Halkla İlişkiler, kadınlara özgü bir meslek değildir.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Halkla ilişkiler;</strong> </p><ul><li>Uzmanlık gerektiren bir yönetim görevidir. </li><li>Kuruluş ile hedef grupları arasındaki iletişimi yaratan ve sürdüren bir süreçtir.</li><li>Kuruluşları tanıtır, bilinirliklerini arttırır.</li><li>Halkın çıkarlarını gözetir ve kamuoyu bilinci oluşturur. </li><li>İletişim süreçlerinin yönetimidir.</li><li>Kuruluşların medya ilişkilerinin yönetiminden sorumludur. </li><li>Kuruluşları sosyal sorumluluk çalışmalarına yönlendirip toplumsal fayda sağlar.</li><li>Kuruluşlara danışmanlık yapar.</li><li>Kuruluşların profesyonelce etik değerler üzerinden yönetilmesini sağlar.</li><li>Kuruluşların toplum tarafından kabul görmesini sağlar. </li><li>360̊ İletişim süreci çerçevesinde pazarlama ve reklam gibi departmanlarla işbirliği içerisinde çalışır. </li><li>Halkla ilişkiler uygulayıcıları dürüst, güvenilir, iletişimi güçlü ve ikna yeteneğine sahip bireylerdir.</li><li>Halkla ilişkiler uygulayıcısı istihdam edilirken &quot;halkla ilişkiler diploması&quot; şartı aranmalıdır. </li></ul><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Meslek profesyonellerinden istediğimiz destek açık ve nettir; &quot;<strong>MESLEĞİMİN FARKINDA OL</strong>&quot; diyerek kamuoyu bilincinin oluşmasına ve sesimizi duyurmamıza yardımcı olmanızdır. </p><p style="text-align: right;">&#160;</p><p rtenodeid="159" style="text-align: left;"><strong>İAÜ PR Atölye Öğrencileri</strong></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p>

Yayınlandı:
26.12.2017

Kategori:
Gündem

Alt Kategori:
seminer

Birim:
 

Departman:
 

 No