Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Yazılı Mülakatı Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​</p><span id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><p style="text-align: center;"><strong>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YAZILI MÜLAKAT TARİHİ </strong></p><p style="text-align: center;">&#160;</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-3"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-3"><td class="ms-rteTableEvenCol-3" style="width: 25%;"><strong>Yazılı Sınav Tarihi</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-3" style="width: 25%;"><strong>Saat</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-3" style="width: 25%;"><strong>Adaylar ile Görüşme Tarihi </strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-3" style="width: 25%;"><strong>Saat</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-3"><td class="ms-rteTableEvenCol-3">13.01.2020</td><td class="ms-rteTableOddCol-3">09:00&#160; </td><td class="ms-rteTableEvenCol-3">13.01.2020</td><td class="ms-rteTableOddCol-3">14:00</td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p><a href="/haberler/Documents/ARA%C5%9ETIRMA%20G%C3%96REVL%C4%B0S%C4%B0%20M%C3%9CLAKAT%20B%C4%B0LG%C4%B0%C4%B0LER%C4%B0.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MÜLAKAT BİLGİLERİ</a><br/></p><p>**Yazılı Sınav Yer:&#160;Beşyol, İnönü Cd. No:38, 34295 Küçükçekmece/İstanbul (E &#160;Blok 3308 No&#39;lu Derslik )</p><p>** <strong>Aday Görüşme Yer</strong> : Beşyol, İnönü Cd. No:38, 34295 Küçükçekmece/İstanbul (J &#160;Blok 2. Kat 8304 No&#39;lu Toplantı Salonu &#160;)</p><span id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span>

Yayınlandı:
9.1.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes