Kınama

 T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak ABD Başkanı'nın 24.04.2021 tarihinde yaptığı 1915 olaylarına ilişkin açıklamayı şiddetle kınıyoruz.


<p>​<span style="text-align: justify;">T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak ABD Başkanı&#39;nın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı 1915 olaylarına ilişkin bilimsel ve hukuki bir temele, bulguya, arşive dayanmayan açıklamayı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.</span></p><p>1915 olaylarının, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen &quot;Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi&quot;nde tanımlanmış olan soykırımın şartları ve unsurlarından hiç birini taşımadığı, çok açık iken, Biden&#39;ın yaptığı, afaki, ön yargılı açıklama, ABD Başkanının seçim öncesi Ermeni lobilerine vermiş olduğu sözün yerine getirilmesinden başka bir şey değildir.</p><p>ABD başta olmak üzere Türkiye&#39;yi bu konuda zan altında bırakmaya çalışan devletler, &quot;Türkiye&#39;nin 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisiyle tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gösterirken, Ermeni tarafının buna hiç yanaşmamış olduğu&quot; gerçeğini her daim göz ardı etmektedirler.</p><p>Türk Milletinin şanlı tarihinde soykırım, katliam, sömürgecilik, köle ticareti, ırkçılık gibi insanlık dışı hiçbir olay bulunmadığı gibi, sadece Anadolu&#39;da 1000 yıla yaklaşan varlığını, iyilik, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü ile devam ettirmiştir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türk Milletinin kendini anlatmaya ihtiyacı yoktur. Okyanus ötesinden yapılan bu hadsiz açıklamanın da Türk halkı nezdinde hiçbir değeri bulunmamaktadır.</p><p>Tarihi çarpıtarak tarihten husumet çıkarmaya yönelik bu tür girişimlerin, bölgemizde Türk ve Ermeni halkları arasında barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceği de açıktır.</p><p>İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Türk milletini ağır bir iftiranın altında bırakmaya yönelik bu açıklamayı şiddetle kınıyor Amerikan başkanına, Amerikan yerlilerinden başlayarak Japonya, Vietnam, Irak, Afganistan ve Suriye&#39;de ortaya koyduğu insanlık dışı hak ihlallerini hatırlatıyoruz ve devletimizin bu bağlamda alacağı tüm kararlarda, her kesimi dayanışma içerisinde ve tek vücut olarak alınacak kararlara tam destek vermeye davet ediyoruz.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.<br/></p><p><br/></p>

Yayınlandı:
24.4.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes