Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerimize Önemle Duyurulur

  Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerimize Önemle Duyurulur


<p>​</p><p>Değerli öğrencimiz,</p><p>İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;ni tercih edip kayıt yaptırarak öğreniminize başladınız ancak daha sonraki dönemlerde çeşitli nedenlerden dolayı öğreniminize devam edemediniz. Bilindiği üzere 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete&#39; de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanununla, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinde yapılan değişikliğe göre; yasal olarak öğrenim sürelerine sınırlama getirilmiştir. Buna göre; hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık programları 4 yılda, 4 yıllık programları 7 yılda, 5 yıllık programları 8 yılda bitirmek zorunluluğu getirilmiştir. Bu süreler, kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği <strong>2014-2015 akademik yılından itibaren hesaplanmakta</strong>dır.</p><p>Bu çerçevede; azami sürenizi doldurduğunuzda kaydınızın silinmesi zorunlu hale gelecektir ve maalesef öğrencilik hakkınızı kaybedeceksiniz. Öğreniminize devam edebilmeniz adına bu bilgiyi sizinle paylaşmayı gerekli gördük. Durumunuz hakkında ayrıntılı bilgi almak için kendi bölüm/program başkanlığınız ile görüşebilir ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibarı ile kayıt yenileme ve ders kaydınızı yaparak&#160;öğreniminize devam edebilirsiniz.&#160;&#160;</p><p>Başarı Dileklerimizle <br/><br/>Rektörlük</p><p></p>

Yayınlandı:
22.8.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes