Kapatılan Üniversite Adaylarının Kayıt ve Kabul Koşulları

 Kapatılan Üniversite Adaylarının Kayıt ve Kabul Koşulları


​23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin KAYIT İŞLEMLERi: .Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. • Kayıt için bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile başvuru yapılmalıdır. • Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. • Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıranlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapma hakkına sahiptir. • Öğretim dili İngilizce olan programlarda Hazırlık sınıfında kayıtlı olup Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler, Hazırlık sınıfını geçtiklerine veya muaf olduklarına dair belge getirmeleri halinde doğrudan programlarından başlayacaklardır. • Öğretim dili İngilizce olan programlarda kayıtlı olan 1.2.3.ve 4.sınıf öğrencilerinin ayrıca Hazırlık sınıfı belgesi getirmelerine gerek yoktur; transkript kontrol edilerek Hazırlık Programı’ndan muaf tutulacaklardır. • Daha önce alınan derslerin sayılabilmesi için öğrencilerin almış oldukları dersleri gösteren onaylı transkriptlerin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER . ÖSYS Yerleştirme belgesi . 6 adet fotoğraf . Lise Diploması( e devlet üzerinden alınabilir) . Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi . 2 adet transkript (Koordinatör Üniversiteden alınacak) . İngilizce Hazırlık sınıfını geçtiğine dair belge (Koordinatör Üniversiteden alınacak)

Yayınlandı:
26.9.2016

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
WEB/SOSYAL MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Departman:
GENEL SEKRETERLİK

 No